Till navigation Till innehåll (s)

Språkskrapan studentbostäder

Akademiska Hus bygger studentbostäder i Göteborg

Akademiska hus bygger om kontorsbyggnaden Språkskrapan till studentbostäder. Byggnaden ligger vid Näckrosenområdet mitt i centrala Göteborg.

För att möta behovet av fler studentbostäder i Göteborg bygger vi campusnära boende med plats för 125 studenter och forskare. Byggnaden som byggdes på 1960-talet har stått tom sedan Humanisten färdigställdes under 2019.

Socialt och centralt

Med sitt centrala läge och närheten till universitetet kring Näckrosen och kollektivtrafiken på Korsvägen blir byggnaden ett perfekt utgångsläge för studenter och forskare. Där finns också närhet till gröna ytor i form av Renströmsparken och såklart Näckrosdammen.

De nya studentbostäderna består av två huskroppar med ett gemensamt trapphus och en sammanbyggd del med Humanisten. Lägenheterna som skapas kommer att vara klassiska studentettor och duolägenheter för två personer. Men här görs också plats för större lägenheter enligt det nya studentbostadskoncept för delat boende som Akademiska Hus har tagit fram. I dessa lägenheter bor fem till sex personer som alla har varsitt sovrum men som delar på kök, vardagsrum och badrum.  

Fokus på hållbarhet och återbruk

Genom att bygga om ett redan befintligt hus minskas miljöpåverkan av byggnationen. Men byggnaden kommer också utrustats med solceller på taket. Anläggningen beräknas producera cirka 21 000 kWh hållbar energi per år och kommer att täcka en del av husets interna elbehov, till exempelvis belysning. Byggnaden har också inventerats med målsättningen att kunna ta tillvara och återbruka delar av de befintliga materialen.

Hyrs ut av Göteborgs universitet

Samtliga bostäder i Språkskrapan kommer att blockförhyras av Göteborgs universitet för att hyras ut till utbytesstudenter och gästforskare.