Till navigation Till innehåll (s)

Studenthus Valla i Linköping

2015-03-16_Nytt-studenthus_Campus-Valla_interior_skiss-White-Arkitekter_webb.jpg

Linköpings universitet och Akademiska Hus satsar tillsammans i ett nytt studenthus som blir campusområdets centrala nav. Byggnaden ska bidra till ökad samverkan mellan akademi och samhälle men även samla servicefunktioner för studenter, universitetsförvaltningen och ett modernt bibliotek på en och samma plats.

Det nya studenthuset blir först och främst en mötesplats mitt på campus som ska tillgodose studenternas behov av service och information. Här kommer bland annat finnas reception, studenthälsa, antagnings- och examensservice, studieplatser, studentfik och arbetsplatser. Huset blir också en möjlighet för universitetet att för första gången samla universitetsförvaltning och fakultetskanslier, som i dagsläget är utspridda på sju olika ställen på Campus Valla och i Mjärdevi. Dessutom integreras ett modernt bibliotek i byggnaden, något som blir unikt för Linköpings universitet. 

Studenthus Valla

Studenthuset ska bidra till att universitetets samverkan med det omgivande samhället ökar. Exempelvis innebär huset att viss verksamhet från Mjärdevi Science Park kan flytta till Campus Valla och att universitetet får en plats där samarbetsprojekt inom forskning och utbildning kan visas upp. Studenthuset blir sju våningar högt och placeras på nuvarande byggnaden Origos plats. Origo kommer att monteras ned på ett varsamt sätt och med stort fokus på återvinning och hållbarhet. I den mån det är möjligt återanvänds material vid byggandet av studenthuset alternativt säljs det vidare eller återanvänds vid andra produktioner.

Byggstarten av det nya studenthuset är planerad till juni 2017 med inflyttning våren 2019. Huset är ritat av White Arkitekter. 

Byggprojektet

Byggstart: juni 2017
Färdigställande: våren 2019
Hyresgäst: Linköpings universitet
Verksamhet: Utbildningslokaler, bibliotek och studieplatser
Arkitekter: White Arkitekter
Bruttoarea: 15 455 m2/BTA
Ort: Linköping

Se en snabbversion av hur Studenthuset  växte fram 2017-2019

Campus Valla Webcam