Till navigation Till innehåll (s)

Cassiopeia - student- och forskarbostäder i Lund

Cassiopei vy.JPG

Akademiska Hus planerar att bygga studentbostäder med plats för ca 640 personer mellan LTH och Ideon i Lund.

För att möta det behov av studentbostäder som finns i Lund planerar Akademiska Hus att bygga ca 300 studentbostäder med plats för 640 studenter och forskare. Cassiopeia kommer bestå av två kvarter med ca 23 000 m2 BTA. Genom att dela området i två större kvarter skapas goda förutsättningar för bostäder med möjlighet till flexibilitet och variation där olika behov av boendetyper kan tillgodoses. 

Ett fantastiskt läge 
Cassiopeia ligger i korsningspunkten mellan Kunskapsstråket på LTH och Idépromenaden som sträcker sig från Ideon och till det gröna stråk som bildar Forskarparken i väster. Cassiopeia har ett strategiskt läge för utveckling av student- och forskarbostäder i Lunds centrala norra delar. 

Inom fastigheten och närområdet finns i dag ett högt flöde med gång- och cykeltrafikanter. Nya spårvägens två stationer är belägna inom 500 m bort från kvarteren samt hållplatser för snabbbussar till Malmö finns i närområdet. 

Gårdarna blir gröna oaser mitt i stan 
De två gårdarna blir en trygg och grön oas för de boende och de publika stråken blir till områdets naturliga mötesplats för såväl studenter som arbetande och förbipasserande i området. Med en omsorgsfullt gestaltad utemiljö tillförs en mänsklig skala och detaljering som idag saknas på området. Tydliga publika stråk, trygga bostadsmiljöer med gårdar skapar liv på campus under dygnets alla timmar.

Projekt i tidigt skede

Projektet är i ett tidigt skede och förutsätter beslut hos Akademiska Hus och nödvändiga myndighetsbeslut för att förverkligas.

Byggprojektet

Byggstart: Ej fastställt
Färdigställande: Ej fastställt
Hyresgäst: Ej fastställt 
Verksamhet: Student- och forskarbostäder med aktiva bottenvåningar samt en testbädd för välmåendefrågor kopplade till boendesituationen.
Arkitekter: Här Malmö och Arkitema Architects 
Bruttoarea: ca 23 000 kvm 
Ort: Lund 
Campusområde: LTH