Till navigation Till innehåll (s)

Handelshögskolans nya byggnad med integrerad uppgång till Västlänkens station Haga

Akademiska Hus utför i samverkan med Serneke arbeten åt Trafikverket för en av uppgångarna till Västlänkens Station Haga. Uppgången kommer att vara en integrerad del i Handelshögskolans nya byggnad. Här kan du hitta mer information om det pågående och planerade arbetena på Vasagatan 1 i Göteborg.

Planerade arbeten

Projektet har nu nått fram till sprängomgång två som pågår från juni till och med november månad. Detta gör vi för att fortsätta längre ner och göra plats för entré till Västlänkens Haga station. 

Sprängning kan förekomma helgfria vardagar mellan kl 9.00-10.00 och kl 13.00-14.00. All sprängning kommer att föregås av en upprepad ljudsignal som följs upp av en ihållande ljudsignal efter att sprängningen är genomförd. Som vi planerar nu kommer vi att spränga 3-4 gånger i veckan.

All trafik, inklusive spårvägstrafiken längs Haga kyrkogata och Vasagatan i höjd med biblioteket, kommer att stoppas av vakter inom en utsedd säkerhetszon inför sprängning. Stoppen kommer att pågå i högst 10 minuter. Under pågående sprängning får du som bor inom markerad zon inte gå ut, öppna fönster eller uppehålla dig inom sprängområdet av säkerhetsskäl, följ vakternas instruktioner som befinner sig på platsen.

Portarna längs Haga Kyrkogata kommer att spärras av med kravallstaket inför sprängning. Gatan övervakas av en vakt i varje ände och ser till att avspärrning hålls och att ingen vistas inom säkerhetszonen.

Buller och ljudnivåer

När byggarbete pågår bidrar det till oönskat buller i kringmiljön. I området kring Vasagatan/Haga kyrkogata arbetar vi just nu intensivt med att komma ned i schaktet för att skapa utrymme för en uppgång till Västlänkens station Haga.

Projektet lyder under samma Miljödom som övriga Västlänken (mål M 1808-18). Det är miljödomen som sätter riktvärden för hur mycket arbetena har tillstånd att bullra och när.
Riktvärdena i domen överensstämmer med Naturvårdsverkets riktlinjer.

Hur mäter vi ljudnivåerna?

Ljudnivåerna mäts kontinuerligt med hjälp av sensorer utplacerade på omkringliggande byggnader. Mätningarna övervakas och resultatet analyseras för att säkerställa att projektet håller sig inom riktvärdena. Ljudnivån mäts vid fasad och med hjälp av ett schablonvärde räknar man sedan fram ljudnivån inomhus.

Mer om buller och ljudnivåer rörande Västlänken hittar du på www.trafikverket.se/vastlanken

Arbetstider i projektet

Våra arbetstider är tills vidare mellan 7:30-19.00. Dock kan det vara bra att känna till att Trafikverket fortsätter att utföra arbeten inom samma område som kan ha andra arbetstider än vad som gäller i projektet med Handelshögskolan. Det kan exempelvis innebära stomljud eller andra sprängningar under mark. Gå gärna in på trafikverket.se/vastlanken för att läsa mer om Trafikverkets arbeten.

Ta del av information

Vill du ha projektinformation om Handelshögskolan? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. 

Genom att fylla i formuläret godkänner du att Akademiska Hus behandlar dina personuppgifter. Läs mer om vår integritetspolicy här.


Kontakt

Har du övergripande frågor kring Västlänken, Station Haga eller ersättningsfrågor?
Kontakta:
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Tel: 0771-921 921

Har du frågor om de pågående arbetena vid Handelshögskolan, tidplan, aktuella arbetstider eller bullermätningar?
Kontakta:
E-post: projekt.handels@akademiskahus.se