Till navigation Till innehåll (s)

Handelshögskolans nya byggnad med integrerad uppgång till Västlänkens station Haga

Akademiska Hus utför i samverkan med Serneke arbeten åt Trafikverket för en av uppgångarna till Västlänkens Station Haga. Uppgången kommer att vara en integrerad del i Handelshögskolans nya byggnad. Här kan du hitta mer information om det pågående och planerade arbetena på Vasagatan 1 i Göteborg.

Planerade arbeten

Projektet har nu avslutat det sista sprängningsarbetet och därmed nått botten av schakten ungefär 26 meter under markytan. I början av januari 2024 arbetar vi med detaljschakten som är ett uttag för den anslutningstunneln som Trafikverket så småningom kommer att spränga ut och som kommer kopplas på stationsentrén under Handelshögskolan. 

Vi går därefter in i nästa fas av projektet som innebär gjutning av bottenplatta och betongväggar i det framtida stationsutrymmet. Detta kommer pågå hela våren och under vecka 30 räknar vi ha nått hela vägen upp till markytan.  

Buller och ljudnivåer

När byggarbete pågår bidrar det till oönskat buller i kringmiljön. I området kring Vasagatan/Haga kyrkogata arbetar vi just nu intensivt med att komma ned i schaktet för att skapa utrymme för en uppgång till Västlänkens station Haga.

Projektet lyder under samma Miljödom som övriga Västlänken (mål M 1808-18). Det är miljödomen som sätter riktvärden för hur mycket arbetena har tillstånd att bullra och när.
Riktvärdena i domen överensstämmer med Naturvårdsverkets riktlinjer.

Hur mäter vi ljudnivåerna?

Ljudnivåerna mäts kontinuerligt med hjälp av sensorer utplacerade på omkringliggande byggnader. Mätningarna övervakas och resultatet analyseras för att säkerställa att projektet håller sig inom riktvärdena. Ljudnivån mäts vid fasad och med hjälp av ett schablonvärde räknar man sedan fram ljudnivån inomhus.

Mer om buller och ljudnivåer rörande Västlänken hittar du på www.trafikverket.se/vastlanken

Arbetstider i projektet

Från och med januari 2024 arbetar vi i tvåskift. Detta innebär att våra arbetstider är 6:00-23.00. Projektets ambition är att försöka hålla ner störande ljud och strålkastarljus till en minimumnivå på obekväma tider. 

Projektet har även fått tillstånd att utnyttja helgarbeten vid behov. 

Dock kan det vara bra att känna till att Trafikverket fortsätter att utföra arbeten inom samma område som kan ha andra arbetstider än vad som gäller i projektet med Handelshögskolan. Det kan exempelvis innebära stomljud eller andra sprängningar under mark. Gå gärna in på trafikverket.se/vastlanken för att läsa mer om Trafikverkets arbeten.

Ta del av information

Vill du ha projektinformation om Handelshögskolan? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. 

Genom att fylla i formuläret godkänner du att Akademiska Hus behandlar dina personuppgifter. Läs mer om vår integritetspolicy här.


Kontakt

Har du övergripande frågor kring Västlänken, Station Haga eller ersättningsfrågor?
Kontakta:
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Tel: 0771-921 921

Har du frågor om de pågående arbetena vid Handelshögskolan, tidplan, aktuella arbetstider eller bullermätningar?
Kontakta:
E-post: projekt.handels@akademiskahus.se