Electrum 1

Kista är ett av världens viktigaste kluster inom Informations- och kommunikationsteknologi (IKT). I fastigheten Electrum 1 huserar idag Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT-skolan) vid KTH, samt Swedish ICT (SICT). ICT-skolan har i dagsläget över 3000 studenter och bedriver internationellt framstående forskning och utbildning inom informationsteknik.

Efter att ICT-skolan valt Akademiska Hus erbjudande anpassas nu byggnaden efter skolans behov för över 200 miljoner kronor. Ombyggnationen i Electrum 1 omfattar totalt 11 500 m2. Genom om- och tillbyggnader ska moderna utbildnings- och administrativa miljöer skapas samtidigt som en befintlig aula, restaurang och kontorsytor byggs om. Befintliga lågbyggnader som rymmer mat- och hörsal rivs för att ge plats åt ICT-skolans nya lokaler med ”ICTstråket”, den glasade gatan, som ryggraden i de nya lokalerna. De tre högflyglarna 2, 4 och 6 byggs samman i två plan samt att två nya hörsalar kopplas till ”ICT-stråket”. De befintliga lokalerna öppnas upp mot den nya tillbyggnaden och skapar där nya datasalar, fysik- och elektroniklabb, sektionslokaler etc.

SICT samlokaliserar sina funktioner på plan 5 och 6 där framför allt ytor för kontor och mötesplatser kommer att skapas, men även avancerade labb för kommunikationsteknologi. I samband med ombyggnationen genomför Akademiska Hus också en rad energibesparingsåtgärder.

Byggprojektet

Byggstart: April 2013

Färdigställande: Augusti 2014

Hyresgäst: KTH, ICT-skolan och Eurest- Compass Group

Verksamhet: Kontor

Arkitekter: White

Bruttoarea: 9500 kvm

Ort: Kista

Campusområde: Kista