Till navigation Till innehåll (s)

KI Residence Solna

KI residence_vy från park_webben.jpg

Hösten 2017 drog bygget av 400 bostäder på Karolinska Institutet (KI) igång. Behovet av studentbostäder i Stockholm är stort och tillgången på boende är avgörande för stadens lärosätes framtida attraktionskraft. Fler bostäder bidrar också till ett mer levande campus med folkliv under dygnets alla timmar, något som både Akademiska Hus och KI verkar för.

KI är ett av världens ledande medicinska universitet och hyr i dagsläget ca 400 bostäder utspridda i Stockholmsregionen. Dessa bostäder administreras av KI Housing, ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB, med uppdrag att tillhandahålla bostäder till internationella gästforskare och utbytesstudenter för KIs räkning. För KI är fler och bättre bostäder en viktig faktor om man vill fortsätta att vara ett attraktivt lärosäte för forskare runt om i världen. 

Platsen är belägen på norra delen av Campus Solna längs gatan Fogdevreten. Utformning av bostäderna har tagits fram i ett samarbete med KI som kommer att blockhyra alla bostäderna.

I projektet ingår tre A-formade byggnader med bostäder för ca 400 studenter och forskare inom Campus Solna. Husen har formen av ett A för att klara bullernivåerna och kommer mestadels bestå av ettor men även tvåor och fyror byggs. Totalt kommer det att bli 263 ettor på 23 kvm.

Byggprojektet

Byggstart: hösten 2017
Färdigställande: Vintern 2020/2021
Verksamhet: Studentbostäder
Antal lägenheter: 322 lägenheter med plats för över 400 forskare
Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB
Ort: Solna
Campusområde: Campus Solna