Lindellhallen

Lindellhallen, eller hörsalsrundan/rotundan som den även kallas, är en av Umeås mest trafikerade platser och något av kärnan på campus. Här passerar hundratals personer dagligen på väg till biblioteket, Universum eller föreläsningssalarna.

Modell över Lindellhallens framtida utseende

Lindellhallen är en rund byggnad med fem hörsalar i mitten som skjuter upp genom taket i form av en lanternin i det annars låga innertaket i foajén. Lindellhallen har fått sitt namn av att dess väggar pryds av en 95 meter lång målning av Lage Lindell (1930-1980), som är Umeås största konstverk och ett av Sveriges mest omtalade offentliga utsmyckning.

 Arkitektskiss över Lindellhallen

Nu ska målningarna lyftas fram ytterligare och få en mer framskjuten plats, genom en höjning av taket och inglasning. Därmed kommer ljusinsläppet bli större, samtidigt som det skapas utrymme för ett café ovanpå hörsalarna.

Lindellmålningen lyfts fram

  Entré

Café

 2007-08-30

2007-10-12

Byggprojektet

Byggstart: 2007-01

Färdigställande: 2008-01

Hyresgäst: Umeå Universitet

Verksamhet: Foajé, hörsalar, entré till bibliotek

Arkitekter: Tirsén och Aili Arkitekter

Bruttoarea: -

Ort: Umeå

Campusområde: Campus Umeå