Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

Ångström etapp 4

Syftet med projektet är att samlokalisera Institutionen för informationsteknologi med institutionerna på Ångström för att på så vis skapa god och attraktiv kunskapsmiljö för såväl studenter som lärare och forskare.

Stora delar av Uppsala universitets teknisk- naturvetenskaliga fakultet har sin forsknings- och undervisningslokaler på Polacksbacken både i de f.d. kasernerna och på Ångström. För att göra samlokaliseringen möjlig behövs mer lokalyta.

2011 bjöds fyra arkitektkontor in till ett parallellt uppdrag för att skissa på möjligheter för samlokalisering. Och det blev arkitektkontoret Tema som valds att få fortsätta arbetet med att vidareutveckla sitt förslag. I projektet kallat Etapp 4 ingår en ny huvudbyggnad inkl entré samt tillbyggnad av en ny flygel.

För att möjligöra projektet behövdes en ny detaljplan för området. Akademiska Hus tog på uppdrag av Uppsala universitet fram en ny detaljplan för området tillsammans med kommunen, Ångström etapp 4. Detaljplanen vann laga kraft i februari 2016 och kommer att ligga till grund för ett uppförande av en ny undervisnings- och forskningslokaler för Uppsala universitet.

Byggprojektet

Preliminär byggstart: Våren 2018

Preliminär inflytt flygel: hösten 2020

Preliminär inflytt huvudbyggnad: våren 2022

Hyresgäst: Uppsala universitet

Verksamhet: Undervisnings- och forskningslokaler

Arkitekter: Tema

Total bruttoarea: ca 30 000 kvm

Ort: Uppsala

Campusområde: Polacksbacken - Ångström