Helene Sedvall - förvaltare

Möt vår förvaltare Helene Sedvall! Helene arbetar som förvaltare med fastigheterna inom centrala Uppsala där fastighetsbeståndet är minst sagt varierat. I sin vardag hanterar hon allt från hyresförhandlingar, planering av hyresgästanpassningar, avtalsskrivning till parkeringsfrågor och kontakt med studenter i samband med deras event.

Varför sökte du dig till Akademiska Hus?

Jag tycker det är intressant att jobba med fastigheter eftersom det händer så mycket olika saker. Jag anställdes på Akademiska Hus som ekonom där rollen senare ändrades till controller. När jag fick möjligheten att vikariera som förvaltare under en föräldraledighet var jag inte sen att ta chansen, vilket har lett vidare till en ordinarie tjänst som förvaltare. Jag tycker det är fantastiskt att Akademiska Hus är ett bolag där man får möjlighet att växa, bredda sina erfarenheter och prova på nya roller.

 

Hur ser en ungefärlig arbetsvecka ut för dig?

Den ena veckan är inte den andra lik. Trots planering så är det stor variation och det händer hela tiden något som gör att jag måste prioritera om i kalendern. Den dagliga förvaltningen med kunden i fokus, med hyresgästmöten och andra former av kundmöten varvas med hyresförhandlingar och avtalstecknande. Parallellt med detta rullar hela tiden diverse hyresgästanpassningar och lokalvisningar.

 

Vilka är de största utmaningarna inom ditt expertområde just nu?

Inom Akademiska Hus fastighetsbestånd finns så många olika typer av byggnader – allt från avancerade labbmiljöer till byggnader med stora kulturhistoriska värden. Det ställer en viss typ av krav på förvaltningen vilket innebär utmaningar när vi ska ta hand om och värna om dem på ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt.

 

Vad är det roligaste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Den stora variationen. Arbetet innefattar allt från stora hyresförhandlingar till hur en specifik parkeringsfråga skall lösas. Det finns alltid nya problem att lösa och utmaningar att fördjupa sig i vilket gör att jobbet aldrig blir långtråkigt. Variationen av kunder gör också att jobbet är omväxlande, jag förvaltar undervisningslokaler som hyrs av Uppsala universitet som är vår största kund, till kontor för stora och små privata företag. Inom fastighetsområdet finns även grund- och gymnasieskolor av både privat och kommunal karraktär.