Teknikplattform 2021

Onsdag, 16 juni 2021

Syftet med teknikplattformen är att förmedla goda tekniska lösningar i våra byggnader baserade på Akademiska Hus stora erfarenhet som beställare och förvaltare och som både uppfyller Akademiska Hus och hyresgästernas specifika krav och önskemål på sin miljö och ger miljöprestanda och låg livstidskostnad.

Plattformen ska vara ett "forum" för medarbetare, externa projektörer och andra inblandade som kan bidra med goda exempel för att uppnå ovanstående syfte. I kapitel "Processen" anges hur synpunkter/bidrag/frågor förmedlas till förvaltningsgruppen.