Till navigation Till innehåll (s)

Framtidens lärandemiljöer - en forskningsbaserad översikt

Fredag, 15 oktober 2021
Framtidens-lärandemiljöer-en-forskningsbaserad-översikt-publikation-2021 1.png

En kartläggning av forskning om lärandemiljöer i högre utbildning med särskilt fokus på framtidens lärandemiljöer. Rapporten är ett resultat av Akademiska Hus projekt “Samverkan om evidensbaserad forskning om framtidens lärandemiljöer“ som har genomförts av Marie Leijon, Malmö universitet och Åse Tieva, Umeå universitet.