Små kontorsytor 15-150 kvm på Ulls väg 24A

Möjlighet att hyra ditt eget kontorsutrymme från ca 15 kvm - 150 kvm mitt på campus i Ultuna med tillgång till gemensamma funktioner som pentry, toaletter, uteplats och mötesrum. Företagen i huset blir även medlemmar i Green Innovation Park, se mer på greeninnovationpark.se/bli-medlem.

Omgivning

Välkommen till Green Innovation Park! Som medlem i Green Innovation Park blir du en del av vår innovationskultur med forskare, studenter, företag och entreprenörer. Här finns något som passar alla. Green Innovation Park ligger på SLU:s campusområden i Uppsala och Alnarp. Vi attraherar nyfikna människor och erbjuder en innovationskultur där människor och företag förväntas skapa innovationer för en hållbar framtid. Med ena benet i akademin och det andra i företagsvärlden vill vi skapa de bästa förutsättningarna för olika kompetenser att mötas och stimulera varandra till nya upptäckter och samarbeten.

Green Innovation Park är en gemensam satsning mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska Hus med stöd från Region Uppsala, Uppsala kommun, Lomma kommun och Europeiska Unionen. Hela campus Ultuna omges av en fantastisk naturskön parkmiljö med stora grönytor och närhet till åriket, perfekt för rekreation. 2018 tilldelades Ultuna för andra året i rad den prestigefulla Gren Flag Award för de vackra utemiljöerna och förvaltningen av densamma.

Idag finns ett 60-tal företag i området och fler är på väg. Här samlas företag, forskare och entusiastiska entreprenörer som verkar för en hållbar framtid. Områdets största aktör är SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) med ca 1000 forskare och 2000 studenter. I universitetets toppmoderna forsknings- och undervisningslokaler kan du bland annat träffa världsledande agronomer, veterinärer, landskapsarkitekter och ekonomer. En annan stor aktör i området är SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

Parkering

Parkeringsplatser finns att hyra i området.

Närservice

På området finns gott om service såsom restaurang, caféer, foodtrucks, träningsanläggning, närlivs, konferensytor etc. På pågår en omfattande utbyggnad av bostäder i området.

Kommunikationer

Bussförbindelserna är goda från Uppsala city och från Resecentrum går 5 stadsbusslinjer till Ultuna. Även regionbussarna 101 och 804 går till Ultuna. För uppdaterad information och tidtabeller se ul.se.

En cykelväg går från Svandammen i centrala Uppsala och söderut i vackra omgivningar längs Fyrisån till Ultuna. På ca 10 minuter tar du dig med bil från de centrala delarna av Uppsala.

Uppsala kommun planerar för att bygga ut ett effektivt transportsystem med kopplingar till södra staden. I dessa planer finns en spårvägslinje som binder ihop stadens södra delar med centrum och även en länk över Fyrisån som gör att kommunikationer från E4 och Stockholmstågen blir enklare.

Byggnadsfakta

Adress: Ulls väg 24A, Ultuna
Läge: Green Innovation Park
Yta: 15-150 kvm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Se byggnaden på en karta

Miljöbilder