A Working Lab

Working Lab är ett kontorshus för samverkan och innovation inom samhällsbyggnad. Här skapas arbetsplatser och lärandemiljöer som tar tillvara digitaliseringens möjligheter och möter användarnas behov av flexibilitet och effektivitet. Det är också en fysisk länk mellan akademi, näringsliv och samhälle som ger förutsättningar för nya företag och organisationer att etablera sig i anslutning till Chalmers. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld och är sedan öppnandet hösten 2019 en del av Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg. 

Innovationsarena inom samhällsbyggnad och lärandemiljöer

Huset är en levande miljö för innovation där Akademiska Hus tillsammans med hyresgäster och forskare testar och tar del av det senaste inom forskning och utveckling. Även vägen fram till en färdig byggnad har varit en innovationsprocess. Sexton innovationsprojekt drev arbetet framåt med tydligt klimat- och hållbarhetsfokus under byggprocessen och A Working Lab är idag Akademiska Hus mest intelligenta byggnad. Exempel på projekt som drevs är likström från solceller med batterilagring, minskad klimatpåverkan i byggskedet, akustik i trästomme och byggnation utan vädertält. 

Working Lab är både publik och privat. Genomflödet är av stor vikt för kreativiteten för att maximera antalet kreativa krockar mellan personer med olika kompetenser och bakgrund. Entréplanet är öppet mot lärosätet, torget och kollektivtrafiken. I entrén möts besökare av en livlig yta med restaurang, mötesplatser och arbetsplatser. 

Huset rymmer även Akademiska Hus campusnära tjänsteerbjudande och koncept för co-workingmakerspace, korta kontrakt, Learning Lab och flexibla mötesplatser. Learning Lab är ett labb för lärande och möten och har formats för att utforska, utmana och utveckla framtidens lärandemiljöer. Tre rum med olika karaktär och oändligt med möjligheter att testa hur miljöskapande faktorer som ljud, ljus, inredning och digitala verktyg kan påverka lärande, kreativitet och resultat. 

 

Om A Working Lab

Arkitekt: Tengbom och Akademiska Hus
Byggår: 2019
Campusområde: Chalmers - Campus Johanneberg
Adress: Sven Hultins plats 5
Ort: Göteborg
Anl. nr: O0007044

Hyresgäster: Näringsliv, främst inom samhällsbyggnad
Verksamhet: Kontor, co-working, makerspace, Learning Lab, konferens, mötesrum och restaurang 
Bruttoarea: 11 700 kvm

Kontakt

Marcus Nordin
Drifttekniker
070 610 25 55
marcus.nordin@akademiskahus.se
Anders M Berg
Fastighetschef
070 780 25 69
anders.m.berg@akademiskahus.se
Ebba Kullin
Verksamhetsledare/Site Manager
ebba.kullin@akademiskahus.se
Madeleine Jernberg
Mood Manager Konsult;Lernia
madeleine.jernberg@akademiskahus.se
Jonaz Björk
Digital Scenograf
073 024 65 91
jonaz.bjork@akademiskahus.se
Lars Lundahl
Teknisk förvaltare
070 609 25 89
lars.lundahl@akademiskahus.se
Michael Guldager
Fastighetsförvaltare
072 530 70 17
michael.guldager@akademiskahus.se