Till navigation Till innehåll (s)

AWL

A Working Lab är ett kontorshus för samverkan och innovation inom samhällsbyggnad. Här skapas arbetsplatser och lärandemiljöer som tar tillvara digitaliseringens möjligheter och möter användarnas behov av flexibilitet och effektivitet. Det är också en fysisk länk mellan akademi, näringsliv och samhälle som ger förutsättningar för nya företag och organisationer att etablera sig i anslutning till Chalmers. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld och är sedan öppnandet hösten 2019 en del av Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg. 

Innovationsarena inom samhällsbyggnad och lärandemiljöer


Huset är en levande miljö för innovation där Akademiska Hus tillsammans med hyresgäster och forskare testar och tar del av det senaste inom forskning och utveckling. Även vägen fram till en färdig byggnad har varit en innovationsprocess. Sexton innovationsprojekt drev arbetet framåt med tydligt klimat- och hållbarhetsfokus under byggprocessen och A Working Lab är idag Akademiska Hus mest intelligenta byggnad. Exempel på projekt som drevs är likström från solceller med batterilagring, minskad klimatpåverkan i byggskedet, akustik i trästomme och byggnation utan vädertält. 

A Working Lab är både publik och privat. Genomflödet är av stor vikt för kreativiteten för att maximera antalet kreativa krockar mellan personer med olika kompetenser och bakgrund. Entréplanet är öppet mot lärosätet, torget och kollektivtrafiken. I entrén möts besökare av en livlig yta med restaurang, mötesplatser och arbetsplatser. 

Huset rymmer även Akademiska Hus campusnära tjänsteerbjudande och koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, Learning Lab och flexibla mötesplatser. Learning Lab är ett labb för lärande och möten och har formats för att utforska, utmana och utveckla framtidens lärandemiljöer. Tre rum med olika karaktär och oändligt med möjligheter att testa hur miljöskapande faktorer som ljud, ljus, inredning och digitala verktyg kan påverka lärande, kreativitet och resultat.  Läs mer och boka här!

 

Om A Working Lab

Arkitekt: Tengbom
Byggår: 2019
Campusområde: Chalmers - Campus Johanneberg
Adress: Sven Hultins plats 5
Ort: Göteborg
Anl. nr: O0007044

Hyresgäster: Näringsliv, främst inom samhällsbyggnad
Verksamhet: Kontor, co-working, makerspace, Learning Lab, konferens, mötesrum och restaurang 
Bruttoarea: 11 700 kvm

Kontakt

Marcus Nordin
Drifttekniker
070 610 25 55
marcus.nordin@akademiskahus.se
Veronica Wennerholm
Service Manager
072 209 15 00
veronica.wennerholm@akademiskahus.se
Ebba Kullin
Verksamhetsledare AWL
ebba.kullin@akademiskahus.se
Jonaz Björk
Digital Scenograf
073 024 65 91
jonaz.bjork@akademiskahus.se
Salaheldin Mohammed
Teknisk Förvaltare
072 503 56 57
salaheldin.mohammed@akademiskahus.se
Mikael x Karlsson
Teknisk förvaltare
070 253 25 57
mikaelx.karlsson@akademiskahus.se
Michael Guldager
Fastighetsförvaltare
072 530 70 17
michael.guldager@akademiskahus.se
Anders M Berg
Fastighetschef
070 780 25 69
anders.m.berg@akademiskahus.se