Till navigation Till innehåll (s)

43:04 Entré & Arkitektur

Det nya ovala fyravåningshuset, med en total yta på 8 800 kvm, har skapat en länk genom kvarteret vid Osquars backe och bidrar med en stimulerande och kreativ miljö mitt på campusområdet. Eftersom den nya Arkitekturskolan ligger i direkt anslutning till andra verksamheter vid KTH, finns förutsättningar för nya intressanta samarbeten över gränserna.

Exteriört har byggnaden fått sin karaktär av de svängda fasaderna, uppbyggda av ramar med förskjutna öppningar och glaspartier. Ramverket av rostrött corténstål kan ses som en omtolkning av de äldre husens röda tegelarkitektur som blivit KTH:s signum. I byggnadens mitt finns en öppen hall som fungerar som en samlingspunkt och ett naturligt utställningsrum där arkitekturstudenterna kan visa upp sin verksamhet. Här kan skolans verksamhets också utvecklas över tiden med till exempel utställningar, film, föreläsningar och experiment. Det finns också möjlighet att variera ljus och rumsuppbyggnad, från sluten till helt öppet.

Ritsalarna återfinns på våning 3, 4 och 5 och är utformade som öppna plan, rum med 360 graders utsikt och möjlighet att delas in i mindre rumsformationer. Plan 2 fungerar som ett öppet kontorsplan med servicefunktioner, mötesrum och pentry. Högst upp i byggnaden finns en takvåning från vilken man kan komma ut på takterrassen med utsikt över KTH och stenstaden i söder. I anslutning till Arkitekturskolan finns också KTH Entré som fungerar som entréplats för KTH Campus.

 

Om Arkitekturskolan

Arkitekt: Erik Lallerstedt
Byggår: 1943
Campusområde: KTH Campus
Adress: Drottning Kristinas väg 4-8
Ort: Stockholm
Anl. nr: A0043004

Hyresgäst: KTH Arkitekturskolan
Verksamhet:
Arkitekturutbildning och entréplats
Bruttoarea: 14300 kvm

Kontakt

Erik Östlin
Fastighetsförvaltare
070 563 75 20
erik.ostlin@akademiskahus.se
Henrik Brännfors
Teknisk förvaltare
070 629 13 61
henrik.brannfors@akademiskahus.se
Ardeshir Djalilian
Drifttekniker
076 130 66 56
ardeshir.djalilian@akademiskahus.se