Till navigation Till innehåll (s)

Bilbergska huset

Bilbergska huset invigdes i oktober 2008 och har byggts för universitetsutbildning och forskning inom naturvetenskap. Huset består av forskningslabb, kontor och föreläsningssalar. På taket finns bland annat ett växthus avsett för forskning. Huset ligger nära omgivande natur som också tillvaratas med stora fönster och glaspartier genomgående i byggnaden. Uterumslika balkonger bidrar ytterligare till att sudda ut gränserna mellan in- och utsida. Huset är miljödeklarerat och inomhusklimatet regleras på ett energisnålt och miljömässigt sätt. Såväl värme som kyla tas från ett 200 meter djupt markenergilager som delas med Musikhögskolan. På taket finns även 190 kvm solenergiceller som producerar omkring 20 000 kWh per år och bidrar till att minska energiförbrukningen.

Bilbergska huset har fått sitt namn efter filosofen och kyrkomannen Johannes Bilberg (1646-1717). Han var astronom, fysiker och professor i matematik och teologi och kom till Örebro från Uppsala i slutet av 1600 talet för att bli prost och kyrkoherde.

 

Om Bilbergska huset

Arkitekt: White Arkitekter, Sven Gunnarson
Byggår: 2008
Campusområde: Campus Örebro
Adress: Fakultetsgatan 1
Ort: Örebro
Anl. nr: T0012017

Hyresgäst: Örebro Universitet
Bruttoarea: 8600 kvm

Kontakt

Joakim Ekholm
Drifttekniker
070 356 15 74
joakim.ekholm@akademiskahus.se
Marcus Tegen
Fastighetsförvaltare
072 208 15 23
marcus.tegen@akademiskahus.se