Till navigation Till innehåll (s)

BioCentrum

Skapandet av BioCentrum på Campus Ultuna är ett led i universitets målsättning av närstående verksamheter ska samlokaliseras. I BioCentrum kretsar verksamheten kring biovetenskaper och studier av livets minsta beståndsdelar: molekyler, gener, celler och mikroorganismer.

Tanken bakom BioCentrum är att minska avståndet mellan lärare, forskare och studenter för att öka möjligheten till samarbete. Här finns moderna lokaler där stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö av hög internationell standard erbjuds.

Exempel på moderna forskningsmiljöer är fytotronen, ett avancerat växthus, som placerar i husets källare. Vid en av innergårdarna finns den kraftfulla NMR-utrustningen som möjliggör analyser av metabolism i levande celler och strukturbestämning av molekyler. Här finns också det biologiska övningslaboratoriet för undervisning.

 

Om BioCentrum

Arkitekt: Bjurström&Brodin; Arkitekter AB
Byggår: 2011
Campusområde: Ultuna/Green Innovation Park
Adress: Almas allé 5
Ort: Uppsala
Anl. nr: C0004240

Hyresgäst: SLU
Bruttoarea: 22500 kvm

Kontakt

Henrik Bosell Olsson
Teknisk förvaltare
072 588 32 30
henrik.bosellolsson@akademiskahus.se
Lotta Erngren
Fastighetsförvaltare
070 388 32 15
lotta.erngren@akademiskahus.se
Linus Angeldal
Drifttekniker
070 618 32 50
linus.angeldal@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Miljöbyggnad

BioCentrum miljöcertifierades år 2013 enligt Miljöbyggnad, nyproduktion 2.0.

Byggnadens BioCentrum uppfyller kraven för Miljöbyggnad silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. I denna husguide finns information om hur byggnaden fungerar och tips på vad du som hyresgäst kan påverka. 

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén. Se gärna campuskarta

 

Entréer och hissar 

Totalt fyra hissar finns i byggnaden. Samtliga våningsplan kan, via hissarna, nås med rullstol. 

 

RWC 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

 

Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.
Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

 

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två nödutgångar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.