Till navigation Till innehåll (s)

BMC, Hus A, Wallenberg Neurocentrum

Biomedicinskt centrum i Lund är en kreativ forsknings- ochutbildningsmiljö för medicinsk forskning med klinisk inriktning. Man har etttydligt problemorienterat fokus och forskargrupperna arbetar i tematiskamosaiker där utvecklingen stimuleras av att koncept och idéer från olikaområden bryts mot varandra. BMC ligger nära Skånes Universitetssjukhus ochnärheten mellan dem gör att vägarna mellan klinik, laboratorium är korta – bådei tanken och rent fysiskt.

BMC består av fem olika byggnader, sammanlagt omkring50 000 kvm varav ca 38 000 av dem är moderna forskningslaboratorier.

 

Om BMC Lund

Arkitekt: White Arkitekter AB
Byggår: 1995
Campusområde: Campus Lund Universitetsplatån
Adress: Sölvegatan 17
Ort: Lund
Anl. nr: M0017721

Hyresgäst: Lunds universitet
Verksamhet:
 Biomedicin

Kontakt

Christoffer Tufvesson
Ulf Luvö
Teknisk förvaltare
072 52 996 72
ulf.luvo@akademiskahus.se
Peter Magnusson
Drifttekniker
070 611 14 67
peter.magnusson@akademiskahus.se
Per Kristoffersson
Drifttekniker
070 264 36 65
per.kristoffersson@akademiskahus.se
Jan Karlsson
Drifttekniker
070 631 54 84
jan.karlsson@akademiskahus.se