BMC Lund

Biomedicinskt centrum i Lund är en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för medicinsk forskning med klinisk inriktning. Man har ett tydligt problemorienterat fokus och forskargrupperna arbetar i tematiska mosaiker där utvecklingen stimuleras av att koncept och idéer från olika områden bryts mot varandra. BMC ligger nära Skånes Universitetssjukhus och närheten mellan dem gör att vägarna mellan klinik, laboratorium är korta – både i tanken och rent fysiskt.

BMC består av fem olika byggnader, sammanlagt omkring 50 000 kvm varav ca 38 000 av dem är moderna forskningslaboratorier.

 

Om BMC Lund

Arkitekt: White Arkitekter AB
Byggår: 1995
Campusområde: Lund Universitetsplatån
Adress: Sölvegatan 17
Ort: Lund
Anl. nr: M0017721

Hyresgäst: Lunds universitet
Verksamhet:
 Biomedicin

Kontakt

Christoffer Tufvesson
Ulf Luvö
Teknisk förvaltare
072 52 996 72
ulf.luvo@akademiskahus.se
Peter Magnusson
Drifttekniker
070 611 14 67
peter.magnusson@akademiskahus.se
Per Kristoffersson
Drifttekniker
070 264 36 65
per.kristoffersson@akademiskahus.se
Jan Karlsson
Drifttekniker
070 631 54 84
jan.karlsson@akademiskahus.se