BMC Lund


Biomedicinskt centrum i Lund är en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för medicinsk forskning med klinisk inriktning. Man har ett tydligt problemorienterat fokus och forskargrupperna arbetar i tematiska mosaiker där utvecklingen stimuleras av att koncept och idéer från olika områden bryts mot varandra. BMC ligger nära Skånes Universitetssjukhus och närheten mellan dem gör att vägarna mellan klinik, laboratorium är korta – både i tanken och rent fysiskt.

BMC består av fem olika byggnader, sammanlagt omkring 50 000 kvm varav ca 38 000 av dem är moderna forskningslaboratorier.

 

Om BMC Lund

Arkitekt: White Arkitekter AB
Byggår: 1995
Campusområde: Lund Universitetsplatån
Adress: Sölvegatan 17
Ort: Lund
Anl. nr: M0017721

Hyresgäst: Lunds universitet
Verksamhet:
 Biomedicin

Kontakt

Jonny Ask
Fastighetsförvaltare
072 219 87 53
jonny.ask@akademiskahus.se
Ulf Luvö
Teknisk förvaltare
072 52 996 72
ulf.luvo@akademiskahus.se
Jan-Erik Wueggertz
Drifttekniker
010-557 24 00
jan-erik.wueggertz@akademiskahus.se
Per Kristoffersson
Drifttekniker
010-557 24 00
per.kristoffersson@akademiskahus.se
Peter Magnusson
Drifttekniker
010-557 24 00
peter.magnusson@akademiskahus.se