Till navigation Till innehåll (s)

Biomedicum

Med Karolinska Institutets nya arbetsplats Biomedicum vänder man ut och in på campusbegreppet "hus i park" till "park i hus" och får en byggnad som är identitetsskapande för vetenskaplig forskningsmiljö i världsklass.

KI campus Solna är känt för sitt gröna parkområde med utspridda röda tegelbyggnader. ”Park i hus” har alltid varit ett viktigt begrepp i gestaltningen av Biomedicum. Med sin gröna färg blir Biomedicum även en del av parken, och med ett stort glastak, grönskade väggar och ljusgård med trä fortsätter även campusområdet in i byggnaden. Labbkvarteren är i direktkontakt med ljusgårdens parklandskap.
Med sina 65 000 kvadratmeter fördelade på 11 våningar är Biomedicum en byggnad som består av fyra sektioner. Varje huskropp är vinklad utåt för att dela upp de långa glasfasaderna och skapa en skuggverkan, identitet och variation för byggnaden.
De ca 1500 glaspartiernas snedställning/vinklar är ett sätt att skapa identitet och variation. Deras storlek speglar den rationella takt som travémåtten för laboratorierna ger. Glaset beter sig olika beroende på väder och väderstreck, ibland speglande ibland helt transparant.
Entréplanet i ljusgården är en öppen miljö för alla med sina publika funktioner som café, utställning, hörsal och konferensrum.

Mellan Biomedicums labbkvarter bildas öppna rum som sträcker sig från ljusgård till fasad genom alla våningar. Dessa kallas ”Slitsar”. Här ges utblickar till omgivningarna och genom håltagningar i bjälklagen skapas visuell kontakt mellan våningsplanen. Slitsarna är mötesplatser och här ligger kvarterens entréer, kaffestationer och informella loungezoner. Vertikalt förbinds slitsarna med en växtvägg.
Material och kulörer är valda med hänsyn till att Biomedicum är ett hus som ska finnas i många år framöver. Tidlöst och modernt på samma gång. Träet skapar en varm och ombonad miljö. Likaså räckets champagnekulör. Terrazzon, golvet på entréplanet med inslag av röda och gröna stenar knyter an till tegelbyggnaderna och parken på campus Solna. I de fyra trapphusen har glasväggen en praktisk funktion eftersom den belyser hela trapprummet och sätter med det varma ljuset genom de munblåsta planglasen även stor prägel på hela ljusgården.

På plan 10 ligger flertalet större interna konferensrum, fakultetsklubben samt två lunchrum som även har tillgång till terrassen utomhus med den fantastiska utsikten. På plan 4 finns också ett lunchrum.
Biomedicum är utformad med målet att skapa en flexibel, tillgänglig och funktionell arbetsmiljö med många naturliga mötesplatser för utbyte av idéer och erfarenheter samt främja samarbeten mellan de
ca 1600 människor som kommer att jobba här. Den fysiska arbetsmiljön i laboratorierna karaktäriseras av transparens genom huset, att man ser kollegor från andra institutioner.

Lotte Søborg, C.F. Møller

 

Om Biomedicum

Arkitekt: C.F. Møller
Byggår: 2018
Campusområde: Campus Solna
Adress: Solnavägen 9, 171 65 Solna (FO Karolinska, Campus Solna)
Ort: Solna
Anl. nr: A0095081

Hyresgäst: Karolinska Institutet
Bruttoarea: 65 000 kvm
Verksamhet: Medicinsk forskning
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver
Husguide: Svensk och engelsk

Kontakt

Meliina Lara Matikainen
Fastighetsförvaltare
073 072 06 54
meliina.laramatikainen@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Felanmälan och byggnadens service (FM)

Facility Management (FM) 
Byggnaden organiserar sig i en gemensam funktion kring byggnadens service, Facility Management. Med Facility Management (FM) avses strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en byggnad ska fungera effektivt. Biomedicums FM-organisation stödjer Biomedicums kärnverksamhet och delas in i fem områden. Stödfunktionerna innefattar: 
• Gods och logistik 
• Labbdisk 
• Service och teknik 
• Hälsa, miljö och säkerhet 
• Inköp och supply centre 
 

Felanmälan 
I första hand görs felanmälan till verksamhetens FM-organisation som tar ärendet vidare till rätt mottagare hos Akademiska Hus eller Karolinska Institutet. 
 

Vid akut fara för egendom, som kan leda till risk för personskada, ska Akademiska Hus driftjour ringas dygnet runt på telefon +46761343785. Se även informationstavla vid byggnadens entré. 
Rumsnummer ska anges vid felanmälan. Se utsida dörrkarm/rum och läs mer under avsnitt Byggnaden. 

Åverkan i byggnaden och tunga transporter 
FM-organisationen ska kontaktas gällande önskade förändringar i byggnaden, detta för vidare ärendehantering hos Akademiska Hus och Karolinska Institutet. 


På kontor och labb finns ett genomtänkt skensystem som ska användas för upphängning av hyllor m.m. För godkända upphängningssystem, kontakta FM. 

Det är inte tillåtet att göra åverkan i byggnaden utan godkännande av FM. Det gäller exempelvis att göra hål i väggar, bygga om eller förändra byggnadernas installationer. 
Det är heller inte tillåtet att transportera, flytta eller placera tyngre utrustning över 450 kg utan tillstånd. FM-organisationen hjälper till med transport av gods och flytande kvävgas. 
Läs mer under Byggnaden och Stomme samt avsnittet Hissar. 


Gränsdragningslista Plug and Play 
Det finns en gränsdragningslista mellan fastighetsägare och hyresgäst i labb. Kontakta FM-organisationen för mer information gällande t.ex. Plug and play av olika media.

Miljöbyggnad

Biomedicum uppfyller kraven för Miljöbyggnad silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). 

 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus.