Biomedicum

Karolinska Institutets (KI) forskningslaboratorium Biomedicum är ett av Europas största laboratorier med plats för över 1 600 forskare och övrig personal. Målet med Biomedicum har varit att skapa en byggnad med spetsteknologi för världsledande experimentell forskning. Byggnaden ska främja interaktion, nya samarbeten och utbyten av erfarenheter, idéer och tekniker över vetenskapliga gränser.

Med Campus Solnas nya byggnad Biomedicum vänder man ut och in på campusbegreppet ”hus i park” till ”park i hus” och får en byggnad som är identitetsskapande för en vetenskaplig forskningsmiljö i världsklass. Med utgångspunkt i funktionsbehov och flexibla, innovativa och kreativa miljöer möjliggörs förutsättningar för positiva synergier mellan forskare och forskningsprojekt.

Biomedicum är en byggnad för brukarna och i förlängningen vår hälsa och välmående. Biomedicum är utformad med målet att skapa en tillgänglig och funktionell arbetsmiljö med många naturliga mötesplatser för utbyte av idéer och erfarenheter, samt att främja samarbeten. Miljön underlättar för samverkan mellan forskare från olika institutioner och skapar möjligheter för dynamiska och kontinuerliga förändringar i gruppkompositioner, eftersom det är lätt att flytta inom byggnaden. Detta sammantaget bäddar för en kreativ atmosfär.

 

Om Biomedicum

Arkitekt: C.F. Møller Architects
Byggår: 2018
Campusområde: Campus Solna
Adress: Solnavägen 9
Ort: Solna
Anl. nr: A0095081

Hyresgäst: Karolinska Institutet
Bruttoarea: 65 000 kvm
Verksamhet: Medicinsk forskning
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver
Husguide: Svensk och engelsk

Kontakt

Fredrik Jonsson
Drifttekniker
072 703 76 56
fredrik.jonsson@akademiskahus.se
Jan Wärme
Drifttekniker
070 685 02 09
jan.warme@akademiskahus.se
Valentin Sjöqvist
Erik Ekstedt
Drifttekniker
070 399 76 42
erik.ekstedt@akademiskahus.se
Börje Persson
Fastighetsförvaltare;Fasticon
073 061 77 68
borje.persson@akademiskahus.se