Till navigation Till innehåll (s)

Handelshögskolan

Handelshögskolan bestod av två byggnader, varav den ena stod klar 1952 och ritades av Carl Nyrén. Den är belägen där Vasagatan och Sprängkullsgatan möts.

Våren 2020 revs Carl Nyrén-byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata för att ge plats åt en ny byggnad. Handelshögskolans utbildningar är attraktiva och bland de mest sökta inom Göteborgs universitet. Den nya byggnaden kommer skapa mer flexibla ytor för både medarbetare och studenter, och gör det också möjligt att samla hela Handelshögskolan under ett och samma tak. Den nya byggnaden för Handelshögskolan planeras stå klar 2024.

 

Om Handelshögskolan

Arkitekt: Carl Nyrén
Byggår: 1952
Campusområde: Göteborgs universitet - Renströmsparken/Näckrosen
Adress: Vasagatan 1
Ort: Göteborg
Anl. nr: O0015001

Hyresgäst: Göteborgs Universitet

Kontakt

Byggnadsguide

Belysning och el

Belysning
Byggnadens belysningssystem är, för att spara energi, till övervägande del utförd närvarostyrd. 
Detta medför att belysningen tänder och släcker automatiskt. 

 Lysrörsarmaturer är generellt utförda med högfrekvensdon (HF-don) som ger flimmerfri 
belysning. Vissa armaturer i utrymningsvägar är anslutna till avbrottsfri kraft som led-/nödbelysning och 
tänder automatiskt vid strömavbrott. 

Ytterbelysning
Belysning i entréer, vindfång och ytterbelysning tänds och släcks automatiskt via centralt 
installerat ljusrelä i kombination med tidsfunktion. 

Släckningen sker på frånvaro, i vissa fall krävs släckning på knappen.

Säkerhet och inpassering

Campus servicecenter på Sprängkullsgatan 19, inne i Sappören hanterar utfärdande av passerkort och nycklar, dit kan du även vända dig om det är fel på en dörr eller funktion.

Parkering / Kommunikationer

Parkeringsplatser för bilar och cyklar finns på området, hitta närmaste plats på Parkering Göteborgs hemsida. 

Buss- och spårvagnsförbindelser finns på promenadavstånd från campus. Mer information finns på Västtrafiks hemsida.

Tillgänglighetsinformation

Huvudentréer, anpassad för person i rullstol 
Framför huvudentréer är underlaget hårdgjort och lutningen anpassad för rörelsehindrade. 
Vid sidan av karuselldörrar finns dörr försedd med automatisk dörröppnare. 
Parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade finns inom 25 meter från huvudentré. 

Hiss
Totalt nio (9) personhissar finns i byggnaden. Samtliga våningsplan kan, via hissarna, nås med 
rullstol. Fritt passagemått genom ingång är minst 84 cm. Hissen har: 
• Ett mått som klarar rullstolar. 
• Automatiska teleskopskjutdörrar  
• Ljus och klar belysning 
• Larmknapp och nödtelefon 
• Handledare och spegel 

RWC
Det finns tillgång till RWC i byggnaden. Toaletten har: 
• Fritt passagemått större än 84 cm 
• Hänvisningsskylt på dörr 
• Draghandtag på insidan av dörren 
• Fungerande larm 
• Uppfällbara armstöd vid toalettsits 
• Ljus och klar belysning 
 

Brandskydd

Brandskydd 

  • Knappar för brandlarmet finns utplacerat på varje våning och används vid fall av att brand upptäcks.
  • Bild på utrymningsplan finns utplacerade på samtliga våningar.
  • Ett automatiskt brand- och utrymningslarm är installerat i byggnaden (signal från ringklocka ljuder och blixtljus på utsidan av byggnaden tänds).
  • Larmet är anslutet direkt till Göteborgs räddningstjänst.

 

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK  

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara.
  • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är möjligt.

 

Utrymning 
Om brandlarmet går, utrym huset enligt utrymningsskyltar. Branddörrar stängs automatiskt för att hindra att rök sprids.  De hissar som finns skall ej användas vid brandlarm. 


Återsamlingsplats för Handelshögskolan är vid Vasagatan, placerad framför Huvudentrén. 
 

Nödlarm från hissar och RWC 
I hissar finns larm knapp som går till larmcentral, även utanför ordinarie arbetstid. Hissarna är försedda med larmtelefon som har talkommunikations möjligheter 24 timmar om dygnet. Tryckning på larm knappen hörs signal utanför hissen i byggnaden. RWC är försedda med larm som är kopplade lokalt till Göteborgs universitet. Kolla med ditt campus för mer information. 

Rumsklimat

Inomhusklimatet styrs automatiskt via byggnadens tekniska system i form av ventilation och radiatorsystem. 

Ventilation
Ventilationen går normalt dagtid. I samtliga rum ökar/minskar luftflödet via temperatur 
och luftkvalitet. I vissa fall styrs den med avseende på närvaro i rummet, det kan därav ta en stund innan klimatet är bra i lokalen efter att ha stått tomt under en längre tid. 

Värme
Huset har ett vattenburet värmesystem med radiatorer och kan regleras via termostat på radiator.  

 

El, telefoni och data

AV - system
Vid frågor rörande Audio/video system kontaktas campusservice. 

Lärosalar / Hörsalar 
Akademiska hus ansvarar för att leverera värme och ventilation samt belysning till samtliga salar. 

Kontakta campusservice för information vid frågor rörande: 
• Hörslinga för hörselskadade.
• Tillgänglighet för funktionshindrade . 
• Möjlighet för teckentolk. 

Rökning

Generellt rökförbud råder i alla Akademiska Hus lokaler. Rökning är inte heller tillåten i allmänna utrymmen, såsom hissar och trappuppgångar. Det är otillåtet att röka 10 meter från entréer och 15 meter från friskluftsintag.  Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Avfall

På olika våningsplan finns miljöstationer utplacerade för plast, papper, pant med mera. Akademiska Hus ansvarar för de papperskorgar som finns utomhus,  frågor kring övrig avfallshantering hänvisas till campusservice.