Till navigation Till innehåll (s)

IKSU Sportcenter

IKSU Sportcenter är en av Europas största idrottsanläggningar med omkring 4 000 besökare varje dag. 2006 startade man en utbyggnad av lokalerna för att kunna ta emot än fler besökare och i den nya delen finns bollhallar, omklädningsrum och administrativa lokaler.

Målet med utbyggnaden var också att göra IKSU till en naturlig mötesplats vilket i sin tur leder till ett mer levande och attraktivt campusområde. I den nya delen möts man av en inglasad entrégata som förbinder det gamla med det nya. På 22 000 kvm finns ett myller av aktiviteter anpassat för många olika människor. Med start sommaren 2017 planeras här också en ny klätteranläggning som byggs till OS-standard.

 

Om IKSU

Arkitekt: Arne Wistedt, Sweco FFNS arkitekter
Byggår: 2007
Campusområde: Campus Umeå
Adress: Sportgränd 5
Ort: Umeå
Anl. nr: J0008031

Kontakt

Jonas k Andersson
Fastighetsförvaltare
072 708 62 03
jonas.k.andersson@akademiskahus.se
Tomas Andersson
Teknisk Förvaltare
070 676 92 09
tomas.andersson@akademiskahus.se
Thomas Ots
Teknisk förvaltare
072 243 83 03
thomas.ots@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Allmänt

Felanmälan:
Är något fel i ditt hus? Gör en felanmälan till Akademiska Hus via appen eller på vår hemsida. Ange eventuellt rumsnummer då du gör felanmälan. Rumsnumret finns angivet på dörrpost.

Vid akuta fel utanför ordinarie arbetstid (måndag-fredag, 07.30-16.00) kan du ringa journummer 070-510 10 02.

Låsning:
IKSU är försett med ett tidsstyrt centralt låssystem. Utöver ordinarie kontorstid krävs passerkort med kod för tillträde. Vid utgång genom låsta dörrar, tryck på knapp med nyckelsymbol placerad intill dörren.

Avfall

I husets soprum finns separata kärl för glas, papper, batterier och övriga sopor.
Hyresgästen ansvarar själv för bortforsling av grovsopor, lastpallar och större emballage.

Belysning och el

Allmän belysning

Belysningen styrs via närvaro. På vissa ställen styrs den med hjälp av tryckknappar.

Brandskydd

Brand

Brandlarm (signal ljuder) är installerat i byggnaden och larmet går direkt till räddningstjänst och 112.

Om brandlarmet går, utrym huset enligt uppsatta skyltar och utrymningsplaner. Branddörrar uppställda med magneter stängs automatiskt vid larm, för att förhindra brand- och rökspridning.

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK
• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker
• varna andra som kan vara i fara
• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112
• släck branden om det är möjligt
Brandsektionerade dörrar i korridorer och mot utrymningsvägar som ej är uppställda med magneter kopplade till brandlarmet ska alltid hållas stängda för att förhindra brand- och rökspridning.

Brandfarlig utrustning

Installation av brandfarlig utrustning eller uppställning av gasflaskor med brandfarliga gaser får först ske efter kontakt med Akademiska Hus, som i sin tur har anmälningsplikt till brandförsvaret.

Som brukare ansvarar du för att gasflaskor skyltas och brandsläckningsutrustning som krävs för verksamheten anskaffas.

Person- och hisslarm

Möjlighet att skicka nödsignal finns i hissar, handikapptoaletter och vilrum. När tryckknappen hålls in ljuder en signal utanför dörren och larm går till Akademiska Hus. Efter ordinarie arbetstid går larm till jourpersonal eller väktare. För hissar finns dessutom larmtelefon med talkommunikation installerad.

Larm från hissar återställs av driftpersonal.

Bevakning

Tänk på att låsa ditt rum när det är tomt, och att inte förvara stöldbegärliga saker i rummet.

Nattetid bevakas byggnaden av väktare.

Om du ser personer som du inte känner, fråga vem det är och vad de gör i lokalerna. Var beredd att legitimera dig om du vistas i lokalerna.

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén. Se gärna Campuskarta.

Entréer och hissar

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss.

RWC

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan. På RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.

Ventilation

Allmänt

Ventilationen går efter IKSUs öppettider.