Till navigation Till innehåll (s)

Kåkenhus

Kåkenhus byggdes när Norrköping utvecklades som industristad runt sekelskiftet, först för Bergsbro textilfabrik och senare för textilkoncernen YFA. Huset togs över av Akademiska Hus under 90-talet och en omfattande upprustning startade. Huset byggdes om till universitetsbyggnad för Linköpings universitet.

Renoveringen hade fokus på att bevara husets kulturhistoriska värden och att möta framtidens krav på hållbarhet genom kloka lösningar.

Huset är beläget vid strömmen i Norrköping och i husets källare står fortfarande vattenkraftverket kvar, som försåg fabriken med elektricitet under många år.

 

Om Kåkenhus

Byggår: 1830
Campusområde: Campus Norrköping
Adress: Bredgatan 33
Ort: Norrköping
Anl. nr: E0021001

Kontakt

Peter Nilsson
Anna Mattsson
Fastighetsförvaltare
072 208 25 14
anna.mattsson@akademiskahus.se