Till navigation Till innehåll (s)

Kraftcentralen (KC)

Kraftcentralen är ursprungligen uppförd 1947 och är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid. Akademiska Hus ansvarar för driften och tillgodoser forskarnas önskemål samtidigt som man försörjer campus Chalmers med värme och kyla.

Hela Chalmersområdet är upptaget i Göteborgs kommuns bevarandeprogram och kraftcentralen har bedömts som särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt.

 

Om Kraftcentralen

Byggår: 1947
Campusområde: Chalmers - Campus Johanneberg
Adress: Chalmers tvärg. 6
Ort: Göteborg
Anl. nr: O0007008

Kontakt

Mikael Reis
Teknikspecialist
070 230 29 82
mikael.reis@akademiskahus.se
Richard Block
Drift och värmeproduktionschef
070 230 29 85
richard.block@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Allmän information

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus. Med husguiden vill vi informera om vårt ansvar i fastigheten. Har du frågor så är du alltid välkommen att, under kontorstid, ringa oss på 010-557 24 00. Besök gärna vår hemsida på:

www.akademiskahus.se,

Om Kraftcentralen

Kraftcentralen är ursprungligen uppförd 1947 och är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid. Akademiska Hus ansvarar för driften och tillgodoser forskarnas önskemål samtidigt som man försörjer campus Chalmers med värme och kyla.

Hela Chalmersområdet är upptaget i Göteborgs kommuns bevarandeprogram och kraftcentralen har bedömts som särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt.