Till navigation Till innehåll (s)

Kraftcentralen (KC)

Kraftcentralen är ursprungligen uppförd 1947 och är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid. Akademiska Hus ansvarar för driften och tillgodoser forskarnas önskemål samtidigt som man försörjer campus Chalmers med värme och kyla.

Hela Chalmersområdet är upptaget i Göteborgs kommuns bevarandeprogram och kraftcentralen har bedömts som särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt.

 

Om Kraftcentralen

Byggår: 1947
Campusområde: Chalmers - Campus Johanneberg
Adress: Chalmers tvärg. 6
Ort: Göteborg
Anl. nr: O0007008

Kontakt

Mikael Reis
Driftingenjör
070 230 29 82
mikael.reis@akademiskahus.se
Petrus Larsson
Driftingenjör
070 314 25 56
petrus.larsson@akademiskahus.se
Mikael Thurfjell
Drifttekniker
070 562 25 87
mikael.thurfjell@akademiskahus.se
Per Löveryd
Energiingenjör
070 290 74 20
per.loveryd@akademiskahus.se
Jelena Maric
Drift- och värmeproduktionschef
076 107 94 02
jelena.maric@akademiskahus.se