Till navigation Till innehåll (s)

Kungliga Musikhögskolan

Akademiska Hus kunde stolt presentera världens modernaste musikhögskola i och med invigningen av Kungliga Musikhögskolan i Stockholm år 2016. Byggandet var dock lite av en utmaning då Stallet, Ridhuset, Röda Villan och gårdsytan sedan 1993 utgör byggnadsminnen. Detta innebär att de har kulturhistoriska värden som har beaktats och bevarats under ombyggnaden.

Hela KMH består av en yta på ca 16 000 kvm. I huvudbyggnaden, med sin glasfasad, återfinns konsertsalar, övningsrum, datorsalar, studior med kontrollrum, undervisningsrum och mycket mer. Stort fokus har lagts på att skapa möten och gemenskap mellan studenter, lärare och allmänhet och flera gånger i veckan erbjuds gratiskonserter för allmänheten.

 

Om Kungliga Musikhögskolan

Arkitekt: AIX
Byggår: 2016
Campusområde: Campus Kungliga Musikhögskolan
Adress: Valhallavägen 105
Ort: Stockholm
Anl. nr: A0117001

Hyresgäst: Kungliga Musikhögskolan Bruttoarea: 21600 kvm

Kontakt

Herman Karlsson
Fastighetsförvaltare
070 286 77 42
herman.karlsson@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Miljöbyggnad

Kungliga Musikhögskolan uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. I denna husguide finns information om hur byggnaden fungerar och tips på vad du som hyresgäst kan påverka. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus. 

Mat och dryck

Restaurang Oktav huserar i husets lokaler på entréplan. Här serveras frukost, lunch, smårätter och fika. 

Det finns även gott om externa caféer och restauranger i KMH:s omgivningar.

Kommunikationer

Tunnelbana och bussförbindelser finns på promenadavstånd. 

Avfall

Akademiska hus ansvarar för hantering av hushållsavfall och KMH och DIS för övriga fraktioner. Hyresgästerna ansvarar själv för bortforsling av lastpallar och emballage.
 

På varje våningsplan sorteras returpapper lokalt och viss källsortering sker i pentry och lunchrum.

 

Rumsklimat

Inomhusklimatet styrs automatiskt via byggnadens tekniska system. I form av ventilation och radiatorsystem. 

Ventilation
Ventilationen går normalt dagtid. I samtliga rum ökar/minskar luftflödet via temperatur och luftkvalitet. I vissa fall styrs den med avseende på närvaro i rummet, det kan därav ta en stund innan klimatet är bra i lokalen efter att ha stått tomt under en längre tid. 

Värme
Huset har ett vattenburet värmesystem med radiatorer och kan regleras via termostat på radiator.  
 

Brandskydd

Brandskydd 

  • Knappar för brandlarmet finns utplacerat på varje våning och används vid fall av att brand upptäcks.
  • Bild på utrymningsplan finns utplacerade på samtliga våningar.
  • Ett automatiskt brand- och utrymningslarm är installerat i byggnaden (signal från ringklocka ljuder och blixtljus på utsidan av byggnaden tänds).

 

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK  

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara.
  • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är möjligt.

 

Utrymning 
Om brandlarmet går, utrym huset enligt utrymningsskyltar. Branddörrar stängs automatiskt för att hindra att rök sprids.  De hissar som finns skall ej användas vid brandlarm. 

Återsamlingsplats för KMH är stora eken utanför huvudentrén.
 

Nödlarm från hissar 
I hissar finns larm knapp som går till larmcentral, även utanför ordinarie arbetstid. Hissarna är försedda med larmtelefon som har talkommunikations möjligheter 24 timmar om dygnet. Tryckning på larm knappen hörs signal utanför hissen i byggnaden. 
 

Tillgänglighetsinformation

Huvudentréer, anpassad för person i rullstol 
Framför huvudentréer är underlaget hårdgjort och lutningen anpassad för rörelsehindrade. Vid sidan av karuselldörrar finns dörr försedd med automatisk dörröppnare. Parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade finns inom 25 meter från huvudentré. 

Hiss
Samtliga våningsplan kan via hissen, nås med rullstol. Fritt passagemått genom ingång är minst 84 cm. 

Hissen har: 
• Ett mått som klarar rullstolar. 
• Automatiska teleskopskjutdörrar  
• Ljus och klar belysning 
• Larmknapp och nödtelefon 
• Handledare och spegel 

RWC
Det finns tillgång till RWC i byggnaden. Toaletten har: 
• Fritt passagemått större än 84 cm 
• Hänvisningsskylt på dörr 
• Draghandtag på insidan av dörren 
• Fungerande larm 
• Uppfällbara armstöd vid toalettsits 
• Ljus och klar belysning 
 

Belysning och el

Belysning
Byggnadens belysningssystem är, för att spara energi, till övervägande del utförd närvarostyrd. Detta medför att belysningen tänder och släcker automatiskt. 

 Lysrörsarmaturer är generellt utförda med högfrekvensdon (HF-don) som ger flimmerfri belysning. Vissa armaturer i utrymningsvägar är anslutna till avbrottsfri kraft som led-/nödbelysning och 
tänder automatiskt vid strömavbrott. 

Ytterbelysning
Belysning i entréer, vindfång och ytterbelysning tänds och släcks automatiskt via centralt installerat ljusrelä i kombination med tidsfunktion. 

Lärosalar
Lärosalar eftersträvas att ha en aktiv tändning genom tryckning på knapp. Släckning kan även komma att behöva knapptryckning, men om lampan inte släcks är den inställd att släcka när det inte befinner sig någon i rummet.  

Släckningen sker på frånvaro, i vissa fall krävs släckning på knappen.

Husguide

Husguiden i sin helhet återfinns på vår webbplats.