Till navigation Till innehåll (s)

Kungliga Musikhögskolan

Akademiska Hus kunde stolt presentera världens modernaste musikhögskola i och med invigningen av Kungliga Musikhögskolan i Stockholm år 2016. Byggandet var dock lite av en utmaning då Stallet, Ridhuset, Röda Villan och gårdsytan sedan 1993 utgör byggnadsminnen. Detta innebär att de har kulturhistoriska värden som har beaktats och bevarats under ombyggnaden.

Hela KMH består av en yta på ca 16 000 kvm. I huvudbyggnaden, med sin glasfasad, återfinns konsertsalar, övningsrum, datorsalar, studior med kontrollrum, undervisningsrum och mycket mer. Stort fokus har lagts på att skapa möten och gemenskap mellan studenter, lärare och allmänhet och flera gånger i veckan erbjuds gratiskonserter för allmänheten.

 

Om Kungliga Musikhögskolan

Arkitekt: AIX
Byggår: 2016
Campusområde: Campus Kungliga Musikhögskolan
Adress: Valhallavägen 105
Ort: Stockholm
Anl. nr: A0117001

Hyresgäst: Kungliga Musikhögskolan Bruttoarea: 21600 kvm

Kontakt

Henrik Brännfors
Teknisk förvaltare
070 629 13 61
henrik.brannfors@akademiskahus.se
Per Åslund
Drifttekniker
073 092 77 23
per.aslund@akademiskahus.se
Herman Karlsson
Fastighetsförvaltare
070 286 77 42
herman.karlsson@akademiskahus.se