Kungliga Musikhögskolan

Akademiska Hus kunde stolt presentera världens modernaste musikhögskola i och med invigningen av Kungliga Musikhögskolan i Stockholm år 2016. Byggandet var dock lite av en utmaning då Stallet, Ridhuset, Röda Villan och gårdsytan sedan 1993 utgör byggnadsminnen. Detta innebär att de har kulturhistoriska värden som har beaktats och bevarats under ombyggnaden. 

Hela KMH består av en yta på ca 16 000 kvm. I huvudbyggnaden, med sin glasfasad, återfinns konsertsalar, övningsrum, datorsalar, studior med kontrollrum, undervisningsrum och mycket mer. Stort fokus har lagts på att skapa möten och gemenskap mellan studenter, lärare och allmänhet och flera gånger i veckan erbjuds gratiskonserter för allmänheten. KMH är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

 

Om Kungliga Musikhögskolan

Arkitekt: AIX
Byggår: 2016
Campusområde: Kungliga Musikhögskolan
Adress: Valhallavägen 105
Ort: Stockholm
Anl. nr: A0117001

Hyresgäst: Kungliga Musikhögskolan Bruttoarea: 21600 kvm

Kontakt

Joachim Norling
Fastighetsförvaltare
070 885 10 67
joachim.norling@akademiskahus.se
Per Åslund
Drifttekniker
0730 92 77 23
per.aslund@akademiskahus.se