Mark-Vatten-Miljöcentrum

Mark-Vatten-Miljöcentrum (MVM) på Campus Ultuna byggdes som ett led i målsättningen att närstående verksamheter ska samlokaliseras. I byggnaden huserar institutionen för energi & teknik, institutionen för mark & miljö, institutionen för vatten & miljö samt en del av fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

I MVM erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med alla förutsättningar för framgångsrik forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys. Genom att samla flera närliggande institutioner har man skapat nya förutsättningar för inspirerande möten och samarbeten.

• MVM är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

 

Om MVM

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB
Byggår: 2011
Campusområde: Campus Ultuna/Green Innovation Park
Adress: Lennart Hjelms väg 9
Ort: Uppsala
Anl. nr: C0004241

Kontakt

Henrik Bosell Olsson
Driftingenjör
072 588 32 30
henrik.bosellolsson@akademiskahus.se
Lotta Erngren
Fastighetsförvaltare
070 388 32 15
lotta.erngren@akademiskahus.se
Linus Angeldal
Drifttekniker
070 618 32 50
linus.angeldal@akademiskahus.se