Till navigation Till innehåll (s)

MVM, Mark-Vatten-Miljöcentrum

Mark-Vatten-Miljöcentrum (MVM) på Campus Ultuna byggdes som ett led i målsättningen att närstående verksamheter ska samlokaliseras. I byggnaden huserar institutionen för energi & teknik, institutionen för mark & miljö, institutionen för vatten & miljö samt en del av fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

Redan i planeringsstadiet för MVM tog man hänsyn till att universitetsverksamheter utvecklas och förändras över tid. Därför sökte Akademiska Hus och SLU tillsammans efter lokallösningar som är flexibla nog att kunna anpassas över tid. Byggnadens kontorsdel var redan från början förberedd för expansion uppåt med ytterligare ett våningsplan. Dessutom består många av kontorsväggarna av flyttbara systemväggar vilket gör dem möjliga att flytta för ökad flexibilitet. I laboratoriedelen bidrar installationerna till att ytorna blir enklare att disponera om vid behov.

I MVM erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med alla förutsättningar för framgångsrik forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys. Genom att samla flera närliggande institutioner har man skapat nya förutsättningar för inspirerande möten och samarbeten.

 

Om MVM

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB
Byggår: 2011
Campusområde: Ultuna/Green Innovation Park
Adress: Lennart Hjelms väg 9
Ort: Uppsala
Anl. nr: C0004241

Kontakt

Henrik Bosell Olsson
Teknisk förvaltare
072 588 32 30
henrik.bosellolsson@akademiskahus.se
Lotta Erngren
Fastighetsförvaltare
070 388 32 15
lotta.erngren@akademiskahus.se
Linus Angeldal
Drifttekniker
070 618 32 50
linus.angeldal@akademiskahus.se