Till navigation Till innehåll (s)

MVM, Mark-Vatten-Miljöcentrum

Mark-Vatten-Miljöcentrum (MVM) på Campus Ultuna byggdes som ett led i målsättningen att närstående verksamheter ska samlokaliseras. I byggnaden huserar institutionen för energi & teknik, institutionen för mark & miljö, institutionen för vatten & miljö samt en del av fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

Redan i planeringsstadiet för MVM tog man hänsyn till att universitetsverksamheter utvecklas och förändras över tid. Därför sökte Akademiska Hus och SLU tillsammans efter lokallösningar som är flexibla nog att kunna anpassas över tid. Byggnadens kontorsdel var redan från början förberedd för expansion uppåt med ytterligare ett våningsplan. Dessutom består många av kontorsväggarna av flyttbara systemväggar vilket gör dem möjliga att flytta för ökad flexibilitet. I laboratoriedelen bidrar installationerna till att ytorna blir enklare att disponera om vid behov.

I MVM erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med alla förutsättningar för framgångsrik forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys. Genom att samla flera närliggande institutioner har man skapat nya förutsättningar för inspirerande möten och samarbeten.

 

Om MVM

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB
Byggår: 2011
Campusområde: Ultuna/Green Innovation Park
Adress: Lennart Hjelms väg 9
Ort: Uppsala
Anl. nr: C0004241

Kontakt

Henrik Bosell Olsson
Teknisk förvaltare
072 588 32 30
henrik.bosellolsson@akademiskahus.se
Lotta Erngren
Fastighetsförvaltare
070 388 32 15
lotta.erngren@akademiskahus.se
Linus Angeldal
Drifttekniker
070 618 32 50
linus.angeldal@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Miljöbyggnad

MVM miljöcertifierades år 2013 enligt Miljöbyggnad, nyproduktion 2.0.

Byggnaden  MVM  uppfyller kraven för Miljöbyggnad silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. I denna husguide finns information om hur byggnaden fungerar och tips på vad du som hyresgäst kan påverka. 

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén. Se gärna campuskarta

 

Entréer och hissar 

Totalt tre hissar finns i byggnaden. Samtliga våningsplan kan, via hissarna, nås med rullstol. Det finns trappor i byggnaden. Godkända ledstänger finns. 

 

RWC och vilrum 

Det finns tillgång till RWC i byggnaden.

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

 

Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.
Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

 

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två nödutgångar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.