Mark-Vatten-Miljöcentrum

Mark-Vatten-Miljöcentrum (MVM) på Campus Ultuna byggdes som ett led i målsättningen att närstående verksamheter ska samlokaliseras. I byggnaden huserar institutionen för energi & teknik, institutionen för mark & miljö, institutionen för vatten & miljö samt en del av fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap. 

Redan i planeringsstadiet för MVM tog man hänsyn till att universitetsverksamheter utvecklas och förändras över tid. Därför sökte Akademiska Hus och SLU tillsammans efter lokallösningar som är flexibla nog att kunna anpassas över tid. Byggnadens kontorsdel var redan från början förberedd för expansion uppåt med ytterligare ett våningsplan. Dessutom består många av kontorsväggarna av flyttbara systemväggar vilket gör dem möjliga att flytta för ökad flexibilitet. I laboratoriedelen bidrar installationerna till att ytorna blir enklare att disponera om vid behov.

I MVM erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med alla förutsättningar för framgångsrik forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys. Genom att samla flera närliggande institutioner har man skapat nya förutsättningar för inspirerande möten och samarbeten.

 

Om MVM

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB
Byggår: 2011
Campusområde: Campus Ultuna/Green Innovation Park
Adress: Lennart Hjelms väg 9
Ort: Uppsala
Anl. nr: C0004241

Kontakt

Nils-Olof Löfström
Driftingenjör
070 298 32 48
nils-olof.lofstrom@akademiskahus.se