Till navigation Till innehåll (s)

Musikhögskolan

När Musikhögskolan byggdes 2004 bildades en praktfull plats för skapande på campus. Huset används av Sveriges blivande musiklärare och musiker, men här sker även undervisning i bild och drama. I huset ryms förutom en spektakulär konsertsal även bibliotek, musikstudios, bild- och keramik salar samt 48 individuella övningsrum.

Musikhögskolan är uppdelad i fyra delar med två korsande inglasade gator som leder fram till skogen bakom huset, som är närvarande nästan var man än befinner sig i byggnaden. Musikhögskolan var Akademiska Hus första miljöcertifierade byggnad.

 

Om Musikhögskolan

Arkitekt: Lund & Valentin - Göteborg
Byggår: 2004
Campusområde: Campus Örebro
Adress: Fakultetsgatan 1
Ort: Örebro
Anl. nr: T0012016

Hyresgäst: Örebro Universitet

Kontakt

Peter Jakobsson
Drifttekniker
070 670 23 68
peter.jakobsson@akademiskahus.se
Marcus Tegen
Fastighetsförvaltare
072 208 15 23
marcus.tegen@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Ventilation

Allmänt 

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. För att ge värme och motverka kallras finns radiatorer placerade utmed fasadväggar. 

Kontor 

Lufttillförseln i kontor sker automatiskt med ett kontinuerligt flöde.

Konferensrum, lärosalar och mötesrum 

Lufttillförseln i mötesrummen sker automatiskt med ett kontinuerligt flöde, i vissa mötesrum kan ventilationen forceras manuellt via en tryckknapp på väggen. 

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns vid anslutning till huset. 

Entréer och hissar 

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss. 

RWC och vilrum 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan. I vilrum och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp.

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

Automatiskt brandlarm

Utrymningslarm vid brand utlöses via rökdetektorer placerade i utrymningsvägar, teknikutrymmen och i utrymmen där många personer samlas. Utlöst larm, dvs. signal till utrymning, ges via ringklocka och rött blixtljus i vissa lokaler.

Utlöst larm går till SOS och Akademiska Hus.Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

Du kan manuellt utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i anslutning till utrymningsvägarna.

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.

Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). 

Belysning och el

Allmänna ytor

Belysningen styrs automatiskt via tidkanal. Efter inställd tid kan belysningen tändas manuellt via tryckknapp och i vissa ytor via närvarodetektor. Viss belysning är tänd efter ordinarie kontorstid, s.k. ledbelysning. I WC och förråd tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknapp. 

Kontor 

I kontor styrs belysningen automatiskt via närvarodetektorer. I vissa större rum tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknapp innanför dörr. 

Konferensrum, lärosalar och mötesrum 

I vissa lärosalar tänds och släcks belysningen med hjälp av närvarostyrning, där detta saknas tänds och släcks belysningen manuellt med hjälp av tryckknapp.

AV-utrustning 

För frågor gällande AV-utrustning kontakta Universitetets AV-tekniker på IT-avdelningen.

Avfall

Örebro Universitetet ansvarar och sköter om all avfallshanteringen.