Niagara

Niagara är Malmö universitets nya profilbyggnad på Universitetsholmen, det är ett riktmärke i området och en portalbyggnad för universitetet. Huset är 18 500 kvm stort och rymmer moderna lokaler för forskning och utbildning samt utgör en mötesplats för studenter, lärare och universitetets samarbetspartners.

Byggnaden består av tre separata huskroppar med fem, sju och elva våningar som länkas samman av ett ljust, öppet atrium på det nedersta våningsplanet. Här finns restaurang, café, butik, mötesplatser och undervisningslokaler.

Niagara har tre lika viktiga entréer som vetter mot norr, söder och öster. Man har eftersträvat en flytande övergång mellan ute- och innemiljöer genom att använda glasytor och ytbeläggningen i entréhallen som fortsätter utomhus.

 

Om Niagara

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Byggår: 2015
Campusområde: Campus Malmö
Adress: Nordenskiöldsgatan 1
Ort: Malmö
Anl. nr: M0007001

Hyresgäst: Malmö universitet

Kontakt

Elron Ly
Drifttekniker
046-31 14 56
elron.ly@akademiskahus.se
Lina von Barth
Fastighetsförvaltare
046-31 13 12
lina.vonbarth@akademiskahus.se
Läs mer om Cookies