Till navigation Till innehåll (s)

Segerstedthuset

Segerstedthuset är perfekt belägen mellan Uppsala slott, Botaniska trädgården och Blåsenhus, centralt i Uppsala universitetsområde. Det är här universitetets ledning och förvaltning huserar sedan byggnaden stod klar under maj 2017.

En öppen och välkomnande byggnad bidrar till att integrera området bättre i stadsmiljön och med de omgivande kulturminnena. Placeringen har krävt en byggnad med arkitektonisk kvalitet som både berikar stadsmiljön samtidigt som den visar respekt för den kulturhistoriska miljön och representerar hela det moderna Uppsala universitet.

Byggnaden har fått sitt namn från Torgny T:son Segerstedt (1908-1999), rektor vid Uppsala universitet från 1955 till 1978. Huset är en naturlig samlingsplats för anställda, studenter och besökare.

 

Om Segerstedthuset

Arkitekt: 3XN
Byggår: 2017
Campusområde: Blåsenhusområdet
Adress: Dag Hammarskjöldsväg 7
Ort: Uppsala
Anl. nr: C0112001

Hyresgäst: Uppsala universitet
Verksamhet: Undervisnings- och forskningslokaler
Bruttoarea: 23 000 kvm

Kontakt

Lennart Ahl
Teknisk förvaltare
070 626 85 15
lennart.ahl@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Miljöbyggnad

Segerstedthuset uppfyller kraven för Miljöbyggnad silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. I denna husguide finns information om hur byggnaden fungerar och tips på vad du som hyresgäst kan påverka. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus.  

Brandskydd

Rädda - Varna - Larma - Släck

Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i vara.
  • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är möjligt.

 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

 

Utrymningsvägar / Samlingsplats

Se utrymningsplaner i korridorer. Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två nödutgångar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till

utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.