Studenthuset

Målet med Studenthuset är att erbjuda studenter vid Stockholms Universitet en självklar samlingspunkt och beskrivs också ofta som ett spännande ansikte utåt. Byggnaden består av fyra våningar och är en av de mest energieffektiva byggnaderna i Akademiska Hus fastighetsbestånd.

Studenthuset är certifierat enligt Miljöbyggnad nivå Silver och har bland annat ett marklager som försörjer hela byggnadens behov av värme och kyla. Det nya fyravåningshuset på 6 300 kvadratmeter har ritats av Erséus Arkitekter AB. 

 

Om Studenthuset

Arkitekt: Erséus Arkitekter
Byggår: 2013
Campusområde: Frescati
Adress: Universitetsvägen 2 B
Ort: Stockholm
Anl. nr: A0133011

Hyresgäst: Stockholms universitet med Stockholms universitets studentkår som andrahandshyresgäster.
Bruttoarea: 6300 kvm

Kontakt

Per Larsson
Fastighetsförvaltare
070 549 76 06
per.larsson@akademiskahus.se
Hans Ask
Drifttekniker
070 537 02 71
hans.ask@akademiskahus.se