Till navigation Till innehåll (s)

Studenthuset

Målet med Studenthuset är att erbjuda studenter vid Stockholms Universitet en självklar samlingspunkt och beskrivs också ofta som ett spännande ansikte utåt. Byggnaden består av fyra våningar och är en av de mest energieffektiva byggnaderna i Akademiska Hus fastighetsbestånd.

Studenthuset är certifierat enligt Miljöbyggnad nivå Silver och har bland annat ett marklager som försörjer hela byggnadens behov av värme och kyla. Det nya fyravåningshuset på 6 300 kvadratmeter har ritats av Erséus Arkitekter AB.

Läs mer om hur energismart Studenthuset är här.

 

Om Studenthuset

Campusområde: Frescati
Ort: Saknas
Anl. nr: A0133011

Hyresgäst: Stockholms universitet med Stockholms universitets studentkår som andrahandshyresgäster.
Bruttoarea: 6300 kvm

Kontakt

Hans Ask
Drifttekniker
070 537 02 71
hans.ask@akademiskahus.se
Anders Larsson
Teknisk förvaltare
070 583 24 01
anders.larsson@akademiskahus.se
Charlotte Blomquist
Fastighetsförvaltare
072 174 67 75
charlotte.blomquist@akademiskahus.se