Till navigation Till innehåll (s)

Studenthuset

Målet med Studenthuset är att erbjuda studenter vid Stockholms Universitet en självklar samlingspunkt och beskrivs också ofta som ett spännande ansikte utåt. Byggnaden består av fyra våningar och är en av de mest energieffektiva byggnaderna i Akademiska Hus fastighetsbestånd.

Studenthuset är certifierat enligt Miljöbyggnad nivå Silver och har bland annat ett marklager som försörjer hela byggnadens behov av värme och kyla. Det nya fyravåningshuset på 6 300 kvadratmeter har ritats av Erséus Arkitekter AB.

Läs mer om hur energismart Studenthuset är här.

 

Om Studenthuset

Arkitekt: Erséus Arkitekter AB
Campusområde: Frescati
Adress: Universitetsvägen 2B
Ort: Stockholm
Anl. nr: A0133011

Hyresgäst: Stockholms universitet med Stockholms universitets studentkår som andrahandshyresgäster.
Bruttoarea: 6300 kvm

Kontakt

Nils Axelsson
Fastighetsförvaltare
072 209 74 74
nils.axelsson@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Campuskarta

För övergripande information om campusområdet se campuskartan.

Entréer och tillträde

Allmänt

Entrédörrarna låses automatiskt efter kontorstid. Därefter gäller passerkort med tillhörande kod för att kunna komma in. Passerkorten lämnas ut av Stockholms universitet.

Information till funktionsnedsatta

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se campuskartan.

Entré

Huvudentréerna  i markplan är försedda med automatiska dörröppnare. Se campuskartan.

Hiss

Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

WC

Det finns toalett anpassad för funktionsnedsatta i huset.

Certifiering

Miljöbyggnad

Byggnaden är klassad enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem av byggnader främst utvecklat för lokaler och bostäder. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Läs mer om certifieringssystemet på Sweden Green Building Councils hemsida.

Avfallshantering

Stockholms universitets Lokalservice samt Godsmottagning tillhandahåller anvisningar gällande avfallshantering.

Akademiska Hus ombesörjer tömning av kärl/soprum vad det gäller hushållsavfall.