Mångmiljonsatsning på Campus Johanneberg

Bostadspusslet

»Slummen inspirerar till kreativt boende! Vår vision om framtidens studentboende är inspirerad av den gemenskap, solidaritet och kreativitet som vi såg i Dharavi«

LUKAS BIDÖ OCH DANIELA LAMARTINE
Studenter på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Aha gav två studenter uppdraget att skapa framtidens studentboende – ta del av deras inspirerande förslag.

Aha vol. 8 hösten 2014 har tema student och forskarboende

Möt Christian Frisenstam, arkitekturråd

"Den största utmaningen är att få god arkitektur genom att balansera faktorerna funktion, byggteknik, ekonomi och gestaltning."

Christian Frisenstam är en av Akademiska Hus experter inom campusplanering, stadsutveckling, framtidens lärandemiljöer, arkitektur, studentbostäder och fastighetsutveckling.