Byggstart för nya Humanisten

Den mobila studenten

»Vi låter det geografiska avståndet mellan studenternas hemorter avgöra vilka som ska bo ihop. Ju större avstånd, desto bättre matchning.«

Tom Ellett
Senior Associate Vice President, Student Affairs, New York University

Aha vol.11 2016 undersöker hur svenska lärosäten kan attrahera studenter med världen som spelplan.

Möt Mia Edofsson, hållbarhetschef

"Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna."

Mia Edofsson är en av Akademiska Hus experter inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.