Byggstart för Undervisningshuset

Campus utan murar

»Att Blizard Institute ligger i Whitechapel gör det mer tillgängligt för barnen, det avmystifierar universitetsvärlden. Ett besök här kan uppmuntra dem att söka sig vidare till högre studier.«

TOM FOWLER-ROUGHTON
Går läkarutbildning på Queen Mary University i London och föreläser för skolklasser på besök i Centre of the Cell vid Blizard Institute

Aha vol. 9 hösten 2015 utforskar betydelsen av att skapa nya arenor för akademi, näringsliv, kultur och samhälle.

Möt Mia Edofsson, hållbarhetschef

"Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna."

Mia Edofsson är en av Akademiska Hus experter inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.