Ny campusplan för Umeå

Campus utan murar

»Vi vill skapa en plats som är motor för kreativ utveckling. Huset har redan en idealisk struktur för att skapa en inkluderande plats för innovation och ny kunskap.«

ERIK WESTIN
Biträdande regiondirektör Akademiska Hus region Stockholm om
A house - ett popup-koncept i Arkitekturskolans forna byggnad på Östermalm i Stockholm

Aha vol. 9 hösten 2015 utforskar betydelsen av att skapa nya arenor för akademi, näringsliv, kultur och samhälle.

Möt Mia Edofsson, hållbarhetschef

"Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna."

Mia Edofsson är en av Akademiska Hus experter inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.