Campus Karlstad självförsörjande på kyla och värme

Bostadspusslet

»En särskilt stor utmaning i Stockholm är bristen på tillfälliga bostäder för studenter, forskare, gästprofessorer och andra som behövs för att vi ska kunna fortsätta vara en kunskapsregion«

ANETTE SCHEIBE LORENTZI 
STOCKHOLMS STADS STADSBYGGNADSDIREKTÖR

Vi har träffat tre experter som är eniga: bostadsbristen bland 
studenter är ett hot mot Sverige som kunskapsnation. 

Aha vol. 8 hösten 2014 har tema student och forskarboende

Möt Mia Edofsson, hållbarhetschef

"Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna."

Mia Edofsson är en av Akademiska Hus experter inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.