1 500 m² solceller i Uppsala

Digitalt lärande

»Vi har brutit en tusenårig tradition av att undervisa från en särskild position i rummet. För att utnyttja den nya pedagogiken måste lärarna ha tillgång till rum som inte är låsta till en särskild struktur.«

Tomas Grysell
Universitetspedagogisk utvecklare, Göteborgs universitet

Aha vol.10 2016 utforskar hur digitaliseringen påverkar framtidens lärandemiljöer.

Möt Mia Edofsson, hållbarhetschef

"Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna."

Mia Edofsson är en av Akademiska Hus experter inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.