280 studentbostäder i Umeå

Bostadspusslet

»Sätt press på kommunerna! Det här är inte bara ett storstadsproblem. Även mindre städer brottas med bostadsproblematiken. Det saknas i dag 300 000 bostäder för unga i Sverige.«

REBECKA STENKVIST 
Ordförande Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

Vi har träffat tre experter som är eniga: bostadsbristen bland 
studenter är ett hot mot Sverige som kunskapsnation. 

Aha vol. 8 hösten 2014 har tema student och forskarboende

Möt Christian Frisenstam, arkitekturråd

"Den största utmaningen är att få god arkitektur genom att balansera faktorerna funktion, byggteknik, ekonomi och gestaltning."

Christian Frisenstam är en av Akademiska Hus experter inom campusplanering, stadsutveckling, framtidens lärandemiljöer, arkitektur, studentbostäder och fastighetsutveckling.