Arkitekturskolan på KTH Campus vinner Kasper Salin

Campus utan murar

»Ska man vara förnyare måste man arbeta med personer som tänker annorlunda än en själv. Innovation är trots allt en kontaktsport.«

HELLE JUUL
Arkitekt på Juul Frost i Köpenhamn och en av tre experter i Aha som sätter fingret på vad gränslösa möten kan leda till

Aha vol. 9 hösten 2015 utforskar betydelsen av att skapa nya arenor för akademi, näringsliv, kultur och samhälle.

Möt Mia Edofsson, hållbarhetschef

"Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna."

Mia Edofsson är en av Akademiska Hus experter inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.