Campus Karlstad självförsörjande på kyla och värme

Bostadspusslet

»Vill man uppnå vårt mål med ett levande 
campus hela dygnet, då krävs det bostäder. Tio möjliga platser är identifierade, de flesta i anslutning till LTH«

TOMAS RINGDAHL
REGIONDIREKTÖR, AKADEMISKA HUS REGION SYD

Aha vol. 8 hösten 2014 har tema student- och forskarboende

Möt Mia Edofsson, hållbarhetschef

"Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna."

Mia Edofsson är en av Akademiska Hus experter inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.