Grön företagspark invigd i Uppsala

Den mobila studenten

»Integration mellan studenter är viktigt, och integration med staden i övrigt. Studenterna tillbringar allt mer tid på campus och därför är de fysiska miljöerna en viktig faktor för ett lärosätes attraktionskraft.«

Karolina Ganhammar
Universitetsarkitekt i Linköping

Aha vol.11 2016 undersöker hur svenska lärosäten kan attrahera studenter med världen som spelplan.

Möt Mia Edofsson, hållbarhetschef

"Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna."

Mia Edofsson är en av Akademiska Hus experter inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.