Fler studentbostäder på KTH Campus

Bostadspusslet

»Slummen inspirerar till kreativt boende! Vår vision om framtidens studentboende är inspirerad av den gemenskap, solidaritet och kreativitet som vi såg i Dharavi«

LUKAS BIDÖ OCH DANIELA LAMARTINE
Studenter på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Aha gav två studenter uppdraget att skapa framtidens studentboende – ta del av deras inspirerande förslag.

Aha vol. 8 hösten 2014 har tema student och forskarboende

Möt Mia Edofsson, hållbarhetschef

"Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna."

Mia Edofsson är en av Akademiska Hus experter inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.