Nu rullar HSB Living Lab in i Göteborg

Digitalt lärande

»Active Learning Classrooms är framtiden. Jag fick min verkliga aha-upplevelse när några studenter inför en presentation hade bjudit in en student med den sjukdom som vi undersökte. Jag kom på att jag egentligen bara borde flytta mig ur vägen för studenterna.«

ROBIN WRIGHT 
Professor  i cellbiologi och genetik, University of Minnesota

Aha vol.10 2016 utforskar hur digitaliseringen påverkar framtidens lärandemiljöer.

Möt Mia Edofsson, hållbarhetschef

"Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna."

Mia Edofsson är en av Akademiska Hus experter inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.