För mer information:

Ulf Däversjö
Inköpschef
031-63 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se
Sara Camtrell
Upphandlare
08-685 75 08
sara.camtrell@akademiskahus.se
Carl-Johan von Mentzer
Strategisk Inköpare
08-685 77 94
carl-johan.von.mentzer@akademiskahus.se
Robin Sjögren
Strategisk Inköpare
031-63 24 22
robin.sjogren@akademiskahus.se
Johan Lindmalm
Strategisk Inköpare
031-63 24 90
johan.lindmalm@akademiskahus.se

Upphandling

Upphandling

Akademiska Hus är en upphandlande myndighet

Sedan 29 juni 2016 är Akademiska Hus att betrakta som en upphandlande myndighet och vår inköpsfunktion arbetar utifrån Lagen om offentlig upphandling. Detta för att tillgodose verksamhetens behov med rätt kvalitet, främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar försörjning samt säkra affärsmässighet och konkurrenskraftig kostnadsnivå.

Hur vi jobbar

Inköpsfunktionen ansvarar för att utifrån verksamhetens behov och gemensamma inköpsstrategier, upphandla kontrakt och ramavtal inom byggentreprenader, varor och tjänster samt att förvalta avtalen under hela kontraktstiden. Beställningar och avrop görs direkt av beställare i verksamheten.

Exempel på övergripande avtalsområden inom Akademiska Hus:

  • Byggservice
  • Installation
  • Tekniska konsulter
  • Entreprenader
  • IT
  • HR-tjänster
  • Markservice

Hur och var vi annonserar

Akademiska Hus annonserar pågående upphandlingar i Visma Tendsigns upphandlingsverktyg som i sin tur publiceras i Visma Opics databas. Upphandlingar över tröskelvärdet återfinns även i den elektroniska europeiska databasen TED. Genom att följa länken ”aktuella upphandlingar” kan du läsa mer om våra pågående upphandlingar på Akademiska Hus.

Vi upphandlar etiskt och affärsmässigt

En god etik ska genomsyra alla våra affärsrelationer, där våra kunder och kundernas kunder står i centrum. Vi ställer krav på våra leverantörer och samarbetspartners kring hållbart företagande. Kraven omfattar miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter samt antikorruption och specificeras i styrande dokument för inköp.

Har du redan ramavtal hos oss eller vill bli leverantör

Är du leverantör och vill komma i kontakt med centrala inköpsfunktionen är du välkommen att ställa frågor av mer generell karaktär. Kontaktpersoner inom respektive avtalsområde hittar du här på sidan och det går även bra att skicka generella frågor till inkop@akademiskahus.se.

För information om de enskilda upphandlingarna hänvisar vi dock till den enskilda upphandlaren genom upphandlingsverktyget Tendsign. Vill du veta mer om offentlig upphandling och den generella upphandlingsprocessen går det att läsa mer om detta på Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.

Akademiska Hus som upphandlande myndighet

Akademiska Hus är en upphandlande myndighet som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär att flertalet av våra upphandlingar kommer att annonseras offentligt och att Akademiska Hus öppnar upp för europeiska leverantörer i högre utsträckning än vad som tidigare gjorts.