För mer information

Nils Axelsson
Fastighetsförvaltare
08-685 76 16
nils.axelsson@akademiskahus.se
Emil Nikolasson
Fastighetsförvaltare
08-685 76 12
emil.nikolasson@akademiskahus.se
Martin Sandelin
Fastighetsförvaltare
08-685 76 10
martin.sandelin@akademiskahus.se

Frescati

Välkommen till Frescati! På den här sidan hittar du information om vad som händer på området. 

Frescati är beläget inom Nationalstadsparken på Norra Djurgården i Stockholm, norr om Roslagstull mellan Brunnsviken och Stora Skuggan. På andra sidan E18, längs med Brunnsviken, ligger även områdena Frescati Hage och Kräftriket. På Frescati huserar Stockholms universitet samt ett antal företag. Vid universitetet arbetar och studerar fler än 66 000 personer.

På området finns bland annat ett stort universitetsbibliotek och Aula Magna med sitt amfiteaterformade auditorium. Vid campus södra entré står det välkända Södra huset och det nybyggda Studenthuset. Frescati har även ett antal caféer och restauranger samt sportanläggningen Frescatihallen. Campusområdet utvecklas ständigt genom att nya byggnader uppkommer och befintliga anpassas och byggs om. För tillfället görs en större utbyggnad av Arrheniuslaboratoriet samt ett övergripande energieffektiviseringsprojekt i samarbete med Stockholms universitet.

Området har tidigare använts som kunglig jaktmark innan det så småningom etablerades försöksodlingar, lantbruksmuseum och veterinärmedicinsk anstalt. Dessa kan sägas vara upptakten till utvecklingen av utbildning och forskning inom området som sedan 1960 bedrivits vid Stockholms universitet. Utformningen av miljön på Frescati är i huvudsak präglad av tre kända arkitekter; David Helldén, Carl Nyrén och Ralph Erskine. 2014 fyller Erskine 100 år, vilket uppmärksammas genom en gemensam utställning av Akademiska Hus och Stockholms universitet.

Sthlm6000+ är ett unikt samarbete mellan flera aktörer som kraftsamlar kring målet att öka antalet studentbostäder med minst 6000 stycken till och med år 2017 och därmed bygga bort Stockholms studentbostadsbrist.

Läs mer här: