Chalmers - Campus Johanneberg

Fem minuters gångväg från Götaplatsen ligger Campus Johanneberg. Här finns ungefär 8 500 Chalmersstudenter och merparten av all forskning. Även Göteborgs universitet bedriver här forskning och utbildning inom både naturvetenskap och humaniora.

På område finns också flera kunskapsintensiva företag som bedriver verksamhet i symbios med Chalmers. I den direkta omgivningen finns dessutom Johannebergs Science Park och inkubatorsverksamhet.

Fastigheterna på Chalmers ägs av Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.

    

Framtidens boende - HSB Living Lab

En ny forskningsarena på Chalmers Campus Johanneberg för framtidens hållbara boende, där Akademiska Hus är en av projektets samarbetspartners. 
Läs mer!

Framtidens lokaltrafik - ElectriCity

Electricity är både en demoarena för forskningsinstitut och en fullt fungerande busslinje mellan Johanneberg Science Park på Chalmers och Lindoholmen Science Park. Bussarna går på 100% förnybar el. Akademiska Hus är en av projektets samarbetspartners.
Läs mer!

Kompetensutbyte mellan studentstäder

För femte året i rad arrangerade Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) och Akademiska Hus en workshop på temat studentbostäder och universitetsmiljöer, och dessas plats och betydelse för stads- och samhällsbyggandet. Nytt för i år var att aktörer från Stockholm, Lund och Uppsala bjudits in för att delta i samtalet.

Rapport från Workshop 2015

Rapport från workshop 2014

Rapport från workshop 2013

Rapport från workshop 2012