Göteborgs universitet - Campus Haga och Linné

Campus Haga och Linné

I de lokaler som hör till Göteborgs universitet och ligger i Haga och Linné bedrivs samhällsvetenskaplig utbildning. Här utbildas studenter till kommande generationers samhällsledare och framtidens psykologer.

Kompetensutbyte mellan studentstäder

För femte året i rad arrangerade Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) och Akademiska Hus en workshop på temat studentbostäder och universitetsmiljöer, och dessas plats och betydelse för stads- och samhällsbyggandet. Nytt för i år var att aktörer från Stockholm, Lund och Uppsala bjudits in för att delta i samtalet.

Rapport från Workshop 2015

Rapport från workshop 2014

Rapport från workshop 2013

Rapport från workshop 2012