Ekonomisk information

Akademiska Hus AB (publ) (organisationsnummer 556459-9156) är ett aktiebolag registerat i Sverige. Företagets säte är Göteborg. Akademiska Hus ägs till 100 procent av Svenska staten.

Akademiska Hus huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta universitets- och högskolefastigheter. Bolagets funktionella valuta är svenska kronor.

Rapportdatum

15 Februari 2017
Bokslutskommuniké 2016

24 Mars 2017
Årsredovisning 2016

28 april 2017
Årsstämma

28 april 2017
Delårsrapport 1 2017