Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Campus Alnarp

Byggnad Anl.nr Adress
Agricium M0026003 Slottsvägen 2
Alnarpsgården M0026063 Sundsvägen 4
Alnarpsgården, bibliotek M0026620 Sundsvägen 6
Alnarpsgården, kontor M0026622 Sundsvägen 6
Animalienborg, kontor M0026007 Sundsvägen 3
Arkiv M0026029 Slottsvägen 3
Articum M0026038 Sundsvägen 12
Aulan M0026004 Slottsvägen 2
Biotron Alnarp M0026150 Sundsvägen 14
Bostad M0026067 Gamlegård 2
Bostad M0026092 Kungsgårdsvägen 6
Bostad, elevbostad M0026093 Mejeristigen 1
Brandstation M0026028 F Meldahls väg 7
Daghem M0026013 Pomonavägen 3
Demonstrationshall M0026900 Smedjevägen 4 a
Ekonomilokal M0026035 Växthusvägen 14
Elevbostad M0026002 Gamlegård 6
Elevbostad M0026012 Kungsgårdsvägen 3
Elevbostad M0026070 Radhusvägen 13
Elevbostad M0026072 Radhusvägen 3
Elevbostad M0026074 Radhusvägen 7
Elevbostad M0026076 Radhusvägen 11
Elevbostad, bostad M0026071 Radhusvägen 1
Elevbostad, bostad M0026073 Radhusvägen 5
Elevbostad, bostad M0026075 Radhusvägen 9
Elevbostad, bostad M0026102 Elevenborgsvägen 1
Förråd M0026036 Slottsvägen 7
Förråd och garage M0026901 Smedjevägen 4 b
Gamlegård, elevbostad M0026611 Gamlegård 3
Gamlegård, elevbostad M0026612 Gamlegård 5
Gamlegård, elevbostad, bostad M0026610 Gamlegård 4
Horticum M0026037 Sundsvägen 10
Hus 18 M0026018 Rörsjövägen 3
Julius kontor M0026101 Plantvägen 4 a
Kontor M0026014 Kungsgårdsvägen 2
Kontor M0026034 Smedjevägen 3
Kontor M0026041 Pomonavägen 2
Kontor M0026043 Pomonavägen 1
Kontor M0026044 Pomonavägen 4
Kontor M0026104 Elevenborgsvägen 2
Kontor M0026106 Skogshusvägen 1
Kontor M0026770 Dammvägen 1
Kontor, elevbostad M0026008 Smedjevägen 2
Kontor, Slottet M0026001 Slottsvägen 5
Kontorsbyggnad M0026105 Plantvägen 1
Maskinhall A-C M0026141 Sundsvägen 7 a-c
Mejeriet M0026091 Kungsgårdsvägen 8
Museum M0026024 Elevenborgsvägen 3
Navet M0026146 Sundsvägen 14
Norra dubbelvillan M0026017 Sundsvägen 5
Personalbyggnad M0026099 Plantvägen 4 c
Plastväxthus M0026148 Växthusvägen 20
Provningshall M0027003 Sundsvägen 8 c
REHAB M0026153 Pomonavägen 10
Restaurangen M0026010 Sundsvägen 9
SMP Svensk Maskinprovning AB M0027001 Sundsvägen 8 a
SMP Svensk Maskinprovning AB M0027002 Sundsvägen 8a
Snickarbod M0026066 C H Granzows väg 2
Stora logen M0026064 F Meldahls väg 3
Södra Elev, kontor M0026011 Elevenborgsvägen 4
Teknicum M0026005 Slottsvägen 1
Tvättstuga M0026026 Smedjevägen 1
Västra Dubbelvillan M0026016 Rörsjövägen 1
Västra Lärarbostaden, elevbostad M0026019 Sundsvägen 13
Växtskyddscentrum - Vegetum M0026140 Sundsvägen 16
Östra Dubbelvillan M0026015 Sundsvägen 1
Östra Lärarbostaden M0026020 Sundsvägen 11