English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campus

Campus GIH

Campusinformation

Campus GIH är beläget strax bakom idrottsarenan Stadion vid Lidingövägen. Högskolan har haft sina lokaler i fastigheten sedan huvudbyggnaden stod klar 1946. På campus finns GIH-badet, en gemensam sim- och rekreationshall för både GIH och allmänheten. Under hösten 2019 återinvigdes badet efter en omfattande renovering som gjorde det mer hållbart och tillgänglighetsanpassat.

Gymnastik och idrottsskolan

Gymnastik och idrottsskolan

Gymnastik och idrottsskolan

Området och fastigheter

Cirka 1000 personer forskar, studerar och arbetar på Campus GIH. Här finns teorisalar, laboratorier och testmiljöer, datasalar, idrottshallar, gym, simhall, restaurang och ett bibliotek. På framsidan av GIH finns en gräsplan och två tennisbanor. I närområdet finns även fotbollsplaner med konstgräs, en rakbana för friidrott och en rundbana för skridskor. Campus ligger i Nationalstadsparken, vilket ger tillgång till stora grönområden.   

GIH-badet, en gemensam sim- och rekreationshall för GIH och allmänheten, återinvigdes hösten 2019 efter en omfattande renovering som gjorde badet mer hållbart och tillgänglighetsanpassat.   

GIH ritades av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödéen, som arbetade efter folkhemstidens ideal att kombinera praktisk nytta med estetik. Anläggningen har enkla och rena linjer med fasader i oputsat rött tegel. En om- och tillbyggnad, ritad av Wingårdhs arkitekter, gjordes 2012 och den nya delen ansluter väl till den befintliga byggnadens 40-talsprägel. 

Utbud på campus

  • Tåg
  • Buss
  • Besöksparkering
  • Cykelparkering
  • Gym
  • Laddstolpar

Dokument och länkar

Hitta hit

Såhär hittar du till Campus GIH

Campusguide

Kom i kontakt med oss

Välkommen att kontakta eller besöka oss på lokalkontoret på Östermalm.

Östermalm

Lokalt kontor

Besöksadress:

Drottning Kristinas Väg 25

114 28 Stockholm

Postadress:

Drottning Kristinas Väg 25

114 28 Stockholm

Växel:
010-557 24 24