English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Gröna miljöer på campus


På campus runt om i landet har vi stora tillgångar i form av grönområden och gröna vackra mötesplatser utomhus. Utemiljöerna är en resurs som, rätt använd, kan bidra till ett ökat välmående, en god hälsa och stärkta förutsättningar för lärande och arbete. 

Som en av Sveriges största markförvaltare är utemiljöerna kring våra fastigheter en central del av vårt arbete. Genom att jobba strategiskt med utvecklingen av utemiljöer kan vi tillgodose många olika behov och skapa kvaliteter som är viktiga för såväl människa som omgivande miljö och ekosystem. 

 • Avstressande inverkan

  Forskning visar att gröna miljöer av rätt kvalitet kan göra en plats mer avstressande och stimulerande och påverka återhämtning och koncentrationsförmåga positivt.

 • Biologisk Mångfald

  Genom att fokusera på den gröna miljön och dess ekosystem så kan den biologiska mångfalden bevaras och stärkas samtidigt som vi skapar miljöer som är bra för välmåendet.

 • Trygghet

  I planeringen av utemiljöerna beaktar vi även trygghetsperspektivet, en fråga som blir allt viktigare i dagens samhälle.

 • Återhämtning och fokus

  Utemiljön på campus kan användas för såväl återhämtning som arbete och studier. Arbete eller studier utomhus har många fördelar så som dagsljus och frisk luft, mer variation, fysisk aktivitet samt mindre stillasittande.

 • Aktivitet

  Våra utemiljöer ska inbjuda till aktivitet och rörelse som förbättrar minnet och ger ökad koncentration och stresstålighet. Arbeta och studera utomhus eller lunchjogga och avsluta med ett pass i utegymmet.

 • Gestaltning

  En genomtänkt och väl utformad utemiljö kan ge en plats en helt ny karaktär och känsla och bör därför vägas in i vad man vill förmedla med en fysisk miljö för området som helhet.

Läs vår rapport om kontorsarbete utomhus

Rapporten tar avstamp i dagens moderna kontor och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Den går igenom forskningsläget, reder ut begrepp och förklarar vad kontorsarbete utomhus innebär samt inspirerar med exempel.

Författare: Susanna Toivanen, professor vid Mälardalens högskola.

Exempel på projekt för bättre utemiljöer

På sidan för alla våra pågående och kommande projekt hittar du mer information gällande utvecklingsprojekt för utemiljöer på campus.