English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Investera i ett hållbart kunskapssverige


Akademiska Hus har emitterat tre gröna obligationer. Det ger långivare en unik möjlighet att investera i hållbara projekt som stärker Sverige som kunskapsnation.       
 
Som ett av landets största fastighetsbolag har Akademiska Hus ett stort ansvar för att långsiktigt bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Hållbarhet genomsyrar därför allt vi gör när vi i nära samverkan med våra kunder bygger och förvaltar kunskapsmiljöer för forskning, utbildning och innovation. För oss handlar det lika mycket om att minimera de enskilda byggnadernas klimatpåverkan som att säkra att ett helt campus blir ett område där sociala, ekonomiska och ekologiska värden samspelar. 

Stabil grund för hållbarhetsarbetet

Akademiska Hus hållbarhetsarbete vilar på FN:s tio Global Compact-principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption, men även på FN:s Globala Utvecklingsmål. I slutet av 2021 antog vi en ny klimat- och energistrategi. Den ger oss tydlighet och vägledning i beslut och handling för att kunna nå vårt nya klimatmål – klimatneutralitet i hela värdekedjan till år 2035.

Uppdaterat grönt ramverk

Som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete har Akademiska Hus tillsammans med Handelsbanken tagit fram ett grönt ramverk för att emittera gröna obligationer. Ramverket uppdaterades i juni 2024 och har nu breddats med delar av EU Taxonomins kriterier och skapar möjligheter för ytterligare grön finansiering.  Utformningen av ramverket bygger på Green Bond Principles 2021. Innehållet har granskats av Cicero Shades of Green, som har gett ramverket betyget Medium Green. Våra gröna obligationer emitteras under vårt ordinarie EMTN-program och följs upp genom årliga rapporter som presenteras på Akademiska Hus hemsida. 

Rapporter

Läs de senaste rapporterna om grön finansiering

Mer dokument

För mer information