English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campus

Campus Örebro

Campusinfo

Örebro är ett väl sammanhållet campus där byggnader för forskning, undervisning, bibliotek och fysisk aktivitet samspelar. När första spadtaget togs 1969 var det gymnastik- och idrottshögskolan som såg dagens ljus, något som har bidragit till ett ovanligt aktivt studentliv bland studenterna i Örebro. Örebro universitet expanderade kraftigt under 1990-talet då bostäder och servicebutiker uppfördes i direkt anslutning till universitetet, något som gör att campuskaraktären ökat ytterligare.

Flygfoto över på Campus Örebro

Flygfoto över på Campus Örebro

Flygfoto över på Campus Örebro

Området och fastigheter

Örebros universitetet ligger i ett samlat universitetsområde i stimulerande miljö med lokaler för undervisning och forskning inom de flesta ämnesområden. På området finns både universitetsbibliotek, caféer, restauranger, gym och bostäder vilket skapar levande och dynamisk utbildningsmiljö.

På universitetet finns också vår satsning Örebro Campus Lab som innebär en teknisk och fysisk utveckling för att skapa ett mer hållbart och attraktivt campus, och bidra till effektivare resursanvändning. Det innebär till exempel att utveckla och anpassa miljön till ny teknik, nya pedagogiska arbetssätt och nya behov hos dem som vistas på campus. Initiativet ska således bidra till att utveckla en utbildnings- och forskningsmiljö i digital och hållbar framkant. En miljö med hög attraktionskraft för studenter, forskare och lärare vid Örebro universitet, liksom för externa samarbetspartners

Utbud på campus

  • Reception
  • Buss
  • Besöksparkering
  • Miljöcertifierade byggnader
  • Cykelparkering
  • Utegym och löparbana
  • Laddstolpar
  • Bibliotek

Dokument och länkar

Hitta hit

Så här hittar du till Campus Örebro.

Campusguide

Kom i kontakt med oss

Välkommen att kontakta eller besöka oss på lokalkontoret i Örebro.