English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Så utvecklas campus


Tillsammans med akademi, näringsliv och samhälle utvecklar vi hållbara kunskapsmiljöer. I samverkan med våra kunder kan våra campus fungera bra som testbädd för forskning och innovation inom hållbar stadsutveckling. 

Campusplaner - helhetsansvar för en kunskapsmiljö

Tillsammans med ett flertal lärosäten arbetar vi kontinuerligt med långsiktiga strategiska visionsdokument, så kallade campusplaner. Vi arbetar alltid utifrån det enskilda lärosätets förutsättningar och målet är att skapa attraktiva campusområden för hela människan – det vill säga miljöer som förutom hög kvalitet på undervisning och forskning också erbjuder tillgång till exempelvis service, kultur och idrott. 

Om vår syn på hållbarhet

I rollen som en av Sveriges största byggherrar och fastig­hetsförvaltare har vi stora möjligheter att bidra till ett mer hållbart samhälle och det är när vi arbetar nära till­sammans med våra kunder som vi når bäst resultat.