English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Vi utvecklar student- och forskarbostäder


Tillsammans med våra kunder planerar vi för hållbara campusområden som möter det lokala behovet av student- och forskarbostäder. Det gör vi genom att skapa innovativa hem för hållbar livskvalitet. Vi stöttar och driver innovationsprojekt för att hitta nya tjänster och hållbara boendeformer för studenter och forskare.

Viktig pusselbit för campus

Genom att bidra med boende till studenter och forskare ökar vi lärosätenas konkurrenskraft och skapar levande campusområden. Vi vet att studenter och forskare är individer med olika behov. Därför arbetar vi med en variation av enskilda och gemensamma boendeformer och utformar våra bostäder utifrån behovet på respektive ort och lärosäte.

Fördelar med delat boende

En bärande del i vårt koncept för studentbostäder är att kombinera privata utrymmen med gemensamma faciliteter. Vi skapar miljöer som ger utrymme för både individens integritet och samtidigt möjliggör social samvaro. Förutom sociala och ekonomiska fördelar så är delat boende också ett sätt att minska klimatavtrycket.  

Kontor blev bostäder i Göteborg

Vi måste minska andelen nybyggnation för att klara den gröna omställningen. Att ställa om en kontorsbyggnad till bostäder är ett bra exempel på det. Det har vi exempelvis gjort genom projektet Språkskrapan på campus Näckrosen, mitt i centrala Göteborg.  

Bostadskö

Så ställer du dig i kö till våra bostäder

Akademiska Hus bygger och äger studentbostäder, men det är inte vi som hyr ut lägenheterna till studenter och forskare. Vi hyr ut hela våra studentbostadshus till blockförhyrare och det är genom dem som studenter hyr bostäderna.

Hitta kö sorterat per ort och fastighet

Vi samlar löpande information om hur du ställer dig i kö till de student- och forskarbostäder vi låtit bygga. Då vi själva inte sköter uthyrningen så länkar vi dig vidare till de aktörer som har hand om bostadskön för respektive ort och fastighet. 

Du är alltid välkommen om du har frågor om våra student- och forskarbostäder, eller kring hur vi arbetar med frågor om campusutveckling. 

Kontaktinformation