English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campus

Frescati

Campusinformation

Fastighetsområde Frescati ligger inom Nationalstadsparken i Stockholm, norr om Roslagstull mellan Brunnsviken och Stora Skuggan. Området har en rik historia, från att ha varit kunglig jaktmark till att bli ett centrum för utbildning och forskning. Idag präglas Frescati av utbildningsinstitutioner i form av en gymnasieskola och Stockholms universitet samt ett antal företag. Vid universitetet studerar drygt 40 000 personer.

Studenthuset på Campus Frescati

Studenthuset på Campus Frescati

Studenthuset på Campus Frescati

Området och fastigheter

Stockholms universitet ligger mitt i världens första Nationalstadspark som etablerades 1995. Området har utvecklats från jaktmark till en plats för utbildning och forskning, med Stockholms universitet verksamt här sedan 1960-talet. Beläget i Nationalstadsparken finns också mycket grönområden och möjlighet till rekreation, vilket ger en unik kombination av naturnära miljö och akademisk excellens.  

På Campus Frescati finns bland annat universitetsbiblioteket och Aula Magna med sitt amfiteater-formade auditorium. Vid södra entrén till Campus står Södra husen och Studenthuset. Området utvecklas ständigt med nya byggnader och renoveringar. Under 2019 invigdes till exempel Acceleratorn, universitetets konsthall. Frescati kombinerar lärande, forskning och den naturliga skönheten i Nationalstadsparken. 

Utbud på campus

  • Roslagsbanan
  • Buss
  • Besöksparkering
  • Miljöcertifierade byggnader
  • Cykelparkering
  • Utomhus gym
  • Laddstolpar
  • Tunnelbana
  • Konst

Hitta hit

Så här hittar du till Campus Frescati.

Campusguide

Kom i kontakt med oss

Välkommen att kontakta eller besöka oss på lokalkontoret i Kräftriket.

Kräftriket

Lokalt kontor

Besöksadress:

Kräftriket 16A

114 19 Stockholm

Postadress:

Kräftriket 16A

114 19 Stockholm

Växel:
010-557 24 24