English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campus

Campus Lund Universitetsplatån

Campusinformation

Välkommen till Campus Lund Universitetsplatån, den norra och mellersta delen av universitetsområdet. Området är det mest labbintensiva av våra campusområden i Lund. Området utvecklas hela tiden och lokalerna anpassas kontinuerligt för att passa morgondagens behov av utbildnings- och forskningslokaler.

Forum Medicum Lunds universitet

Forum Medicum Lunds universitet

Forum Medicum Lunds universitet

Området och fastigheter

Universitetsplatån utgör Lunds universitets geografiska centrum. Här finns rika arkitektoniska värden i form av bland annat Klas Anshelms modernistiska institutionsbyggnader i rött tegel samt det nybyggda Forum Medicum av Henning Larsen Arcitects. Kunskapsstråkets/Sölvegatans krön uppe på Universitetsplatån är en central del av Lunds campus och en nod där många stråk och trafikslag möts exempelvis ett av Lunds mest trafikerade cykelstråk Blå stråket.

Inom området finns flera ängsytor med högt gräs och blommor som ger levnadsmiljöer för insekter och mat åt pollinerare. Initiativet är ett resultat av projektet kring biologisk mångfald som är ett samarbete mellan Akademiska Hus och Biologiska Institutionen. Tillsammans med Lunds universitet har vi tagit fram en campusplan för att skapa förutsättningar att utveckla området och skapa en attraktiv miljö för både forskning och utbildning.

Utbud på campus

  • Kollektivtrafik
  • Besöksparkering
  • Grönområden
  • Cykelparkering
  • Café och restaurang
  • Cykelvägar

Hitta hit

Så här hittar du till campus Lund Universitetsplatån

Campusguide

Här står det lite info om campusguide

Kom i kontakt med oss

Välkommen att kontakta oss eller besök oss på vårt lokalkontor i Lund