English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Hållbarhet

Energifokus över tid har gjort stor skillnad


Byggnaders energibehov över tid står för den största klimatpåverkan inom fastighetsdriften. Här har Akademiska Hus sedan lång tid tillbaka arbetat strategiskt och målmedvetet för att göra skillnad.  
 
Vårt mål till år 2025 är att mängden levererad energi, inklusive våra kunders verksamhetsenergi, ska minska till hälften av vad den var år 2000. Vi strävar sedan det målet sattes efter att all levererad energi ska vara fossilfri och verkar för en ökad spårbarhet från produktionskälla till vår faktiska användning.   

Ambitiösa mål ger starkt resultat

För att nå det övergripande energimålet och samtidigt bidra till klimatmålsättningen, verkar vi genom tre huvudsakliga principer – Minska, Samverka och Främja.

Minska

Vi minskar energi- och effektbehovet vid byggnation samt i vårt befintliga fastighetsbestånd genom att: (1) Säkerställa byggnadsutformning med hög beständighet, energieffektivt byggnadsskal och energieffektiva tekniska system och lösningar. (2) Genom att bedriva ett systematiskt och löpande energiarbete i det befintliga beståndet med fokus på driftoptimering och energieffektiviserande åtgärder. (3) Genom att samverka med våra kunder för att minska energianvändning och klimatbelastning från deras verksamhet genom att införa avtalsmodeller som främjar energieffektivisering och som motiverar till hållbara beteenden.

Samverka

Genom samverkan i vårt samlade bestånd och genom att ta tillvara över- och underskott av energi mellan byggnaderna ser vi till att vårt sammantagna energibehov minskar.

När det är möjligt samverkar vi med energileverantörernas system i syfte att optimera energileveransen ur effekt- och klimathänseende. 

Främja

Vi främjar användandet av energi med låg klimatbelastning genom installation av anläggningar för lokal förnybar energi. Vi påverkar även energibranschen genom att aktivt efterfråga en leverans av värme och kyla med låg klimatpåverkan.  

Sammantaget utgör de tre delarna Minska - Samverka och Främja de tre delarna i vårt totala energiarbete. 

Tar täten med solenergi

Vi investerar i produktion av förnybar energi på campus med stort fokus på solceller. Våra campus blir mer hållbara och vi skapar nya möjligheter att sätta fokus på energifrågan tillsammans med våra kunder. Det gör oss till ett av de fastighetsbolag som har flest solcellsanläggningar 

Mer om energi

Nyheter kopplat till energi