English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Policys och riktlinjer


Interna policys och riktlinjer

Vi utgår från en rad policy- och riktlinjer. Dels interna förhållningssätt men också externa. Här hittar du vår egen hållbarhetspolicy och uppförandekod för våra medarbetare och intressenter, samt de krav vi ställer på entreprenörer och leverantörer.

Externa policys och riktlinjer

Vi agerar också som företag i linje med en rad externa internationella policys och riktlinjer gällande frågor som mänskliga rättigheter, miljö och anitkorruption. Läs mer om det här.