English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Våra campus och fastigheter

Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och vårt fokus är kunskapsmiljöer för forskning och utbildning. Vi jobbar vi nära och tillsammans med universitet och högskolor med en tydlig vision - att stärka Sverige som kunskapsnation.


Hitta information på byggnads- och campusnivå

Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och vårt fokus är kunskapsmiljöer för forskning och utbildning. Vi jobbar vi nära och tillsammans med universitet och högskolor med en tydlig vision - att stärka Sverige som kunskapsnation. 

Variationen i vårt fastighetsbestånd är stor. Vi erbjuder bland annat studieplatser, bibliotek, kontorsmiljöer, utemiljöer, klassiska föreläsningssalar, avancerade labb och funktioner som ger stöd för aktivt lärande.