English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Framtidens lärandemiljöer


Vi arbetar alltid för att ge våra kunder rätt förutsättningar för sin verksamhet. Flexibla, hybrida, inkluderande och varierande lärandemiljöer är något som efterfrågas allt mer.  

Mer flexibilitet efterfrågas allt oftare

Lärandemiljöer för högre utbildning har sett ut på ungefär samma sätt de senaste 100 åren men någonting håller på att förändras. Vi möter ett kraftigt ökat intresse för miljöer som stödjer studentaktiva pedagogiska metoder och som tar vara på digitaliseringens möjligheter.

Att testa sig fram tillsammans

I nära samverkan med olika lärosäten jobbar vi med utvecklings- och innovationsprojekt som syftar till att öka inslaget av miljöer som stödjer studentaktivt lärande. Det kan till exempel handla om rum och miljöer som stödjer flexibilitet, gradängsalar för interaktiva undervisningsmoment, studieytor och grupprum, makerspaces och andra innovativa miljöer. Det enskilda lärosätets förutsättningar och behov styr. 

Learning Lab – testbäddar för framtidens lärandemiljöer

I nära samverkan med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet utgör våra fastigheter testbäddar för innovation, forskning och utveckling om framtidens lärandemiljöer.

Learning Lab – Göteborgs universitet

Testbädd med unika möjligheter för mer flexibelt lärande på Chalmers campus Johanneberg.

Läs mer

Learning Lab – Örebro universitet

Testmiljö på campus som ger bättre stöd för en mer studentaktiv högskolepedagogik.

Läs mer

Learning Lab – Umeå universitet

En exklusiv testmiljö med mycket teknik för att utforska och ta det hybrida lärandet till en ny nivå.

Läs mer

Behovsdialog

Så hittar vi rätt lösningar tillsammans

I många av våra samarbetsprojekt jobbar vi med processmetodiken Behovsdialog, ett systematiskt sätt att ta sig an komplexa utmaningar. Behovsdialogen är en designprocess där lokala förutsättningar och behov ligger till grund för idégenerering och slutligen konkreta förslag på lösningar.

Behovsdialog är en metod för utveckling av lärandemiljöer på campus. Stommen är en serie workshops som följer en designprocess, från behovsidentifiering till konkreta förslag på lösningar. För dig som ligger i startgroparna att genomföra en Behovsdialog eller är nyfiken på hur det fungerar har vi tagit fram en kort presentation. Den är ca 10 minuter lång och går igen vad, hur och varför.