English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campus

Campus Kungliga Musikhögskolan

Campusinformation

I korsningen Valhallavägen/Lidingövägen står sedan sommaren 2016 ett nytt campus för Kungl. Musikhögskolan färdigt. Med byggnadsminnen som utgångspunkt möter de nya byggnaderna de gamla och berikar varandra. Den nya skolan har ett centralt och lättillgängligt läge för både studenter, personal och besökare.

Kungliga musikhögskolan

Kungliga musikhögskolan

Kungliga musikhögskolan

Området och fastigheter

KMH:s nya lokaler ligger i de gamla stallanläggningarna, inklusive gårdsrummet och entréplatsen vid stallbyggnadens gavel mot Valhallavägen. Stallbyggnaden, ett byggnadsminne sedan 1993, har en välkomnande glasfasad och rymmer bland annat en stor konsertsal.   

De nya lokalerna har anpassats med stor omsorg för att bevara och återanvända delar av det historiska byggnadsminnet, inklusive stallet och ridhuset. Det tidigare stallet har nu blivit ett bibliotek, medan ridhuset har omvandlats till en imponerande orgelsal. De nya byggnaderna är utformade med mycket glas, vilket speglar och framhäver tegelarkitekturen i de befintliga byggnaderna. Denna arkitektoniska lösning gör KMH och byggnadsminnet mer synliga och tillgängliga för allmänheten 

Utbud på campus

  • Tåg
  • Buss
  • Besöksparkering
  • Miljöcertifierat
  • Cykelparkering
  • Gym
  • Laddstolpar

Dokument och länkar

Hitta hit

Så här hittar du till Campus Kungliga Musikhögskolan.

Campusguide

Kom i kontakt med oss

Välkommen att kontakta eller besöka oss på lokalkontoret på Östermalm.

Östermalm

Lokalt kontor

Besöksadress:

Drottning Kristinas Väg 25

114 28 Stockholm

Postadress:

Drottning Kristinas Väg 25

114 28 Stockholm

Växel:
010-557 24 24