English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Svensk modell – fastigheter för forskning och utbildning

Akademiska Hus har ett viktigt uppdrag – att ge universitet och högskolor rätt miljöer för sin verksamhet. Tillsammans med akademi, näringsliv och samhälle utvecklar vi långsiktigt hållbara campus. Det är så vi är med och stärker Sverige som kunskapsnation. Totalt förvaltar vi omkring 3,4 miljoner kvadratmeter. Vi ägs av staten och har en total marknadsandel på ungefär 60 procent i vårt segment och vi äger fastigheter på totalt 15 universitets- och högskoleorter.  


I Sverige är lärosäten i de allra flesta fall offentliga myndigheter. Deras uppgift är att bedriva forskning och utbildning och verka för att forskningsresultat kommer samhället till nytta. De ska också planera för sin framtida lokalförsörjning och här bidrar Akademiska Hus med erfarenhet och kompetens. Det finns över 200 fastighetsägare som hyr ut lokaler till högskolor och universitet i Sverige, men vi är den enskilt största aktören på marknaden.  

Vi äger fastigheter på 15 orter

Våra fastigheter ger högskolor och universitet förutsättningar för utbildning och forskning. Det innefattar en rad olika typer av lokaler. De största tre största lokalkategorierna är undervisningslokaler, kontor och laboratorier. Vi är den enkskilt största fastighetsägaren inom vårt segment och vi äger idag cirka 60 procent av den totala marknaden. Vår nationella närvaro och vår långa erfarenhet av kunskapsmiljöer gör att vi kan överföra goda exempel från en del av landet till en annan. 

Återinvesterar i utveckling av campus

Merparten av vårt kassaflöde återinvesteras varje år i projekt som utvecklar våra campus runt om i landet. Vår robusta finansiella ställning skapar stabilitet och långsiktighet för våra kunder

Vanliga frågor och svar

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag med verksamhet över nästan hela landet är det naturligt att vår verksamhet väcker nyfikenhet hos både kunder och allmänhet. Vissa frågor återkommer ofta. Här listar vi svaren på de vanligaste.